Electron november 2016

Electron november 2016Op de Electron voorpagina

Op de voorpagina vindt u deze maand een collage van foto’s die in dit nummer staan.

Lineaire voedingen

Schakelende voedingen hebben als nadeel dat ze radiostoringen kunnen veroorzaken. Een lineaire voeding heeft dat nadeel niet en het zelf bouwen ervan is niet moeilijk. Hans van den Berg PAØJBB legt in dit artikel niet alleen de basisbeginselen van lineaire voedingen uit maar laat ook zien waar je op moet letten als je er zelf een bouwt.

EME-antennebesturing

Een EME-systeem en een microcomputer, meer dan de som der delen. Een artikel van Harke Smits PAØHRK.

Accucapaciteitsmeter

Losse accucellen hebben een te lage spanning voor de meeste capaciteitsmeters. Joop Lauer PA0JCL weet daar raad op.

En verder in Electron november 2016 …

  • Dag voor de RadioAmateur 2016
  • Collectieve abonnementen- en tijdschriftenservice 2017
  • Opruiming schematheek
  • Interesseonderzoek onder VERON-leden
  • HAM RADIO 2016 in Friedrichshafen (2)

VHF en hoger

Op deze webpagina is nu ook de uitgebreide inhoudsopgave van de rubriek VHF-en-hoger in Electron weer te lezen