Derde Balkan HF contest op 14 februari 2016

De Balkan-regioOrganisator Balkan Contest 2016:

De Roemeense Federatie voor Amateurradio (Federatio Romana de Radioamatorism; FRR) organiseert deze derde Balkan HF contest.

Deelnemers:

Alleen radiozendamateurs uit Balkanlanden die lid zijn van de IARU. Dat zijn de landen waar de roepletters beginnen met: 4O, 5B, 9A, C4, E7, ER, H2, J4, LZ, P3, S5, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, YM, YO, YP, YQ, YR, YT, YU, Z3, ZA, ZC4.

Doel:

Verbindingen maken met zoveel mogelijk zendamateurs uit Balkanlanden (inclusief eigen land) met zoveel mogelijk verschillende prefixes.

Wanneer:

De tweede zondag van februari van 12:00UTC tot en met 18:00UTC. In 2016 is dat 14 februari.

Waar:

De 80-meterband en de 40-meterband. Toegestane modes zijn CW, SSB en mixed. Na een bandwissel moet er minstens 10 minuten op gewerkt worden.

Categorieën:

  • A Tot maximaal 1000 Watt of zoveel de lokale licentie toelaat.
  • B Tot maximaal 10 Watt (QRP). De deelnemers voegen ‘/QRP’ aan hun roepletters toe (bv. LZ1US/QRP)

Uitwisselen:

  • CW RST-rapport plus serienummer (bv. 589023).
  • SSB RS-rapport plus serienummer (bv. 57006). Als er wordt gewisseld van band of mode het serienummer toch gewoon doortellen.

Multipliers:

Los voor iedere band het aantal Balkan-prefixes dat gewerkt is. Bij deze contest wordt alleen gekeken naar de eerste drie tekens. LZ6, LZ7, SV3, SV4, Z31, Z32, TA1, TA2 etc. zijn verschillende multipliers, maar LZ07KM telt als LZ0, YO2014A telt als YO2, ER650MD telt als ER6. Meedoen vanuit een gebied met een prefix die verschilt van het origineel wordt als volgt gezien: SV0XCA/5 telt mee als SV5

Toegestane verbindingen:

Per station per band wordt één(1) QSO geteld, ongeacht de mode waarin het QSO gemaakt is.

QSO-punten:

  • Een (1) punt voor een verbinding met een station van de eerste categorie (tot 1000 Watt).
  • Twee (2) punten voor een verbinding met een station van de tweede categorie (tot 10 Watt).
  • Dupes zijn nul (0) punten waard voor BEIDE verbindingen!
  • QSO’s met in het log een verschil van meer dan 5 minuten zijn ook niets waard!

Eindscore:

De eindscore voor beide categorieën is de som van het aantal QSO’s op de 80-meterband, vermenigvuldigd met de multiplier voor deze band , en het aantal QSO’s op de 40-meterband, vermenigvuldigd met de multiplier voor deze band. (bv. als Z32TY 20 QSO’s heeft gemaakt op 80 meter, waarvan 3 QRP-stations en 15 verschillende prefixes en 25 QSO’s op 40 meter waarvan 5 QRP-stations en 18 verschillende prefixes, de eindscore is: (17+6)x15 + (20+10)x18 = 345+540 = 885 punten

Classificaties

Verschillend voor categorie A en B.

Geen verschil tussen CW, SSB of gemengd.

De logs:

Alle tijden moeten worden genoteerd in UTC(GMT).

Logs moeten worden gecontroleerd op dupes, juiste aantal punter per QSO en multipliers.

De logs moeten in cabrillo-format per email verzonden worden. Zet ‘BALKAN CONTEST’ en eigen roepletters in het onderwerp.

Opsturen aan logs@hamradio.ro

Deadline:

Alle inzendingen moeten binnen een week na de contest binnen zijn. Dit jaar dus voor 23:59 UTC(GMT), 21 februari 2016.

 

Gronden voor diskwalificatie:

Overtreden van de wetten en regels voor radiozendamateurs, de contestregels, onsportief gedrag,  gebruik van andere middelen dan zendapparatuur voor radiozendamateurs (telefoon, internet etc.). De beslissing van de organiserende vereniging is bindend.

Awards:

Plaketten voor de eerste tien radiozendamateurs in categorie A (tot 1000 Watt) en voor de eerste drie in categorie B (tot 10 Watt). De winnaars mogen zich ‘Balkan HF Champion’ noemen.

disclaimer: Deze tekst is vertaald uit het Engels door de webredactie van de VERON. De VERON kan echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid van deze vertaling.