ARISS krijgt gift van 1.3 miljoen dollar voor onderwijs

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) regelt onder andere amateurradiocontacten tussen studenten en astronauten.  ARISS krijgt een royale gift voor de financiering van zijn “Student and Teacher Education via Radio Experimentation and Operations” (STEREO)-project. De vijfjarige Amateur Radio Digital Communications (ARDC)-subsidie bedraagt in totaal bijna 1,3 miljoen dollar. Daarmee finaciert ARISS drie verschillende initiatieven. Die kunnen de onderwijsresultaten op het gebied van wetenschap, technologie, elektronica, kunst en technologie (STEAM) ondersteunen en verbeteren.

SPARKI

In de eerste plaats ontwikkelt ARISS een kit voor draadloze elektronicatechnologie.  Namelijk de “SPARKI”, of “Space Pioneers Amateur Radio Kit Initiative”, voor gebruik met leerlingen van middelbare scholen. Deze ARDC-subsidie brengt SPARKI van prototype tot operationele fase. ARISS zal deze kits dan inzetten bij geselecteerde onderwijsorganisaties die toekomstige ARISS-radiocontacten plannen.

Educate the Educator

In de tweede plaats is er “Educate the Educator”. ARISS organiseert workshops voor opvoeders om hen te helpen SPARKI naadloos in hun onderwijsomgeving te gebruike. Dit geeft ARISS ook de kans feedback en ideeën te ontvangen. Om succesvol te zijn, moet ARISS amateurradio, ARISS en SPARKI onder de aandacht brengen van toekomstige formele en informele leerkrachten.

ARISS schoolcontatcen

Lerares “Mrs B” reageert na het succesvolle ARISS-contact. ARRL-Channel 9 News

Voor deel 3, gedurende de looptijd van 5 jaar, zal de subsidie ook een deel van de vele kosten dekken die gepaard gaan met ARISS-contactactiviteiten tussen studenten en astronauten aan boord van het ISS.

ARISS-USA uitvoerend directeur Frank Bauer, KA3HDO, zei dat ARISS erg enthousiast is over het nieuwe vijfjarige initiatief. “Het wordt een doorbraak in het STEAM-onderwijs en vormt een belangrijk onderdeel van onze ARISS 2.0-visie”, aldus Bauer. “Het belangrijkste is dat het draadloze technologieën en amateurradio in onze formele en informele ARISS-klaslokalen brengt. We danken ARDC voor hun interesse en steun en kijken ernaar uit om met hen samen te werken aan dit ongelooflijke initiatief.”

ARDC missie

ARDC’s missie is het ondersteunen, promoten en verbeteren van digitale communicatie en bredere communicatiewetenschap en -technologie, om amateurradio, wetenschappelijk onderzoek, experimenten, onderwijs, ontwikkeling, open toegang en innovatie in informatie- en communicatietechnologie te promoten. ARDC-subsidies zijn gericht op projecten en organisaties die de praktijk en traditie van radioamateurs volgen op het gebied van technische experimenten die hebben geleid tot brede vooruitgang ten gunste van het publiek. Deze omvatten mobiele telefoon- en draadloze internettechnologie. ARDC ziet een wereld voor zich waarin technologie beschikbaar is via open-source hardware en software, en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om daarop te innoveren.

 

In de afgelopen twee decennia hebben meer dan 1400 ARISS-amateurradiocontacten meer dan een miljoen studenten die amateurradio gebruiken verbonden met miljoenen anderen die kijken, luisteren en leren. ARISS is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de educatieve mogelijkheden en resultaten te verbeteren en te ondersteunen.

Bron: ARRL