38e VERON HF-Dag op zaterdag 15 september

38e VERON HF-Dag op zaterdag 15 septemberZaterdag 15 september is weer de traditionele VERON HF-dag te Apeldoorn, van niet leden wordt een bijdrage van €10,– gevraagd, te voldoen bij de organisatie ter plaatse. Ook dit jaar zijn er uiteraard voor de inwendige mens weer diverse zaken gereserveerd.

DXCC kaarten laten checken en uitreiken van prijzen

Een ieder wordt verzocht een roepnaam-badge met call en naam te dragen. Wie eventueel nog kaarten voor het DXCC wil laten controleren dient vooraf contact op te nemen met Theo PA1CW onze DXCC Card checker. Natuurlijk worden er weer de prijzen van de VERON Contesten uitgereikt.

Waar wordt de 38e VERON HF-Dag gehouden?

De locatie is weer Wijkcentrum dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn
Voor de internet pagina zie:accres.nl/wijkcentra/wijkcentra-apeldoorn/dok-zuid

Tevens zal de EUDXF worden vertegenwoordigd door Jan DJ5AN en Ronald PA3EWP.

Het 21e VERON-diner

De zaal is open vanaf 10:00 en we beginnen om 10:30, de nadere details over het uitvoerige programma volgen nog. We plannen om 17:00 het programma te beëindigen om ons op te maken voor het 21e VERON DX-diner. In verband met verbouwing werkzaamheden is het niet helemaal zeker of de locatie van het DX diner van afgelopen jaren beschikbaar is, nadere details volgen.

Bezoekers/deelnemers worden er op attent gemaakt dat foto’s/video’s gemaakt kunnen worden voor verenigingspublicaties, waaronder de VERON website en sociale media.