Nieuwsbrief IARU Monitoring System Regio 1

Nieuwe maandelijkse IARU-MS nieuwsbrief voor Regio 1Iedere maand publiceert het IARU Monitoring System (IARU-MS) een uitgebreide nieuwsbrief. Daarin staat onder andere gedetailleerde informatie over waargenomen indringers op de amateurbanden.

De IARU-MS-nieuwsbrief van augustus meldt ongewenste uitzendingen in onze banden van omroepstations, ‘over de horizon’-radars en van militaire stations.

Bekijk hier een samenvatting van de nieuwsbrief of lees voor alle details de oorspronkelijke publicatie: IARU-MS-niewsbrief augustus.

Samenvatting IARU-MS-nieuwsbrief  augustus

Omroepstation in amateurbanden

Na een eerste melding vorige maand, hebben in augustus verschillende nationale coördinatoren van het IARU-R1-monitorsysteem de ontvangst bevestigd van A3E-uitzendingen (AM) van het zendstation Radio Algérienne (ALG) op 40 meter (7200 kHz CF) en op 15 meter (21450 kHz CF).

Hoewel de draaggolf van deze uitzendingen zich aan het uiteinde van deze banden bevindt, wordt de onderzijband ontvangen in de amateurbanden.

Naast dit station zijn er diverse andere omroepstations die in onze HF-banden uitzenden, zoals Voice of Broad Masses (ERI) op 7140,02 en 7180 kHz, of Ethiopia Radio (ETH) op 7110 kHz.

‘Over de horizon’-radar (OTH)

In augustus waren er ook talrijke andere meldingen van uitzendingen die niet thuishoren in onze HF-banden. Zoals de ‘over de horizon’-radars in Rusland (Contayner. BW = 12K0E; 40 sps), op Cyprus (BW = 20K0E; 50 of 25 sps), in Iran, die dagelijks onder andere uitzendt op de 10m-band (28860 sps). Ook vanuit China zijn diverse OTH’s actief.

De meeste uitzendingen van deze radars werden gemeld op de 20m- en 15m-banden, hoewel ze ook op andere HF-banden werden ontvangen. Helaas zijn deze uitzendingen de meest voorkomende in de amateurbanden en veroorzaken al vele jaren de meeste schade door de gebruikte bandbreedte, de hoge vermogens en hun langdurige uitzendingen.

De rest van de gemelde signalen bestaat voornamelijk uit militaire uitzendingen.

Goed overzicht en veel informatie

De IARU-MS-nieuwsbrief bevat onder andere een goed overzicht van actuele en reeds opgeloste storingen. Daarnaast ook informatie over indringers en ander oneigenlijk gebruik van onze amateurbanden. De nieuwsbrief over augustus 2022 is vanaf nu in PDF-formaat beschikbaar.

Het kan echter ook nuttig zijn om oudere nieuwsbrieven nog eens te raadplegen. Bijvoorbeeld om meer over de aard en progressie van langer lopende storingen te weten te komen. Daarom hebben wij een flinke verzameling oudere maandrapporten aangelegd. Dit archief beslaat ook vele voorgaande jaren. Op deze pagina van ons VERON Traffic Bureau is dit archief terug te vinden.

Het IARU-MS (IARU Monitoring System)

In het IARU-MS werken radioamateurs in een groot aantal landen samen bij het signaleren van intruders op de – vooral exclusieve – amateurbanden. Voor Nederland is VERON als lid van de IARU de uitvoerder van deze taak. De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-Bureau/HF-commissie. Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes radioamateurs. Deze groep monitort de amateurbanden en registreert de waargenomen verstoringen door intruders volgens een bepaald protocol. Daarnaast worden eens per maand de waargenomen verstoringen samengevat in een VERON-rapport dat dan naar de IARU-MS-coördinator gaat.

Vanaf oktober 2020 is Caspar Miró (EA6AMM) aangesteld als coördinator IARU-MS-R1. Peter Jost (HB9CET) geeft daarbij ondersteuning als vicecoördinator, onder meer als samensteller van de maandelijkse nieuwsbrief.

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?