Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

32 zoekresultaten voor: herijking

2

Werkgroep N-herijking bespreekt conceptrapport

Op 17 januari 2019 is de werkgroep N-herijking met VERON, VRZA en AT (Agentschap Telecom) bij elkaar gekomen. Om het conceptrapport zoals dat er op dat moment lag te bespreken. Het conceptrapport nadert haar voltooiing met als doelstelling om het bij het komende AO (amateuroverleg) als definitief rapport te kunnen inbrengen als agendapunt.

3

N-herijking projectpagina

Volg hier de voortgang omtrent de herijking van de N-registratie De herijking van de N-registratie is een complexe kwestie. Hiervoor is een apart project binnen de VERON opgestart. Over de voortgang publiceren we op deze speciale N-herijking projectpagina. 21 juni 2019 Agentschap Telecom plaatst de officiële reactie op het rapport herijking online. Dit AT bericht […]

4

N-Herijking status en hoe nu verder

Wat is de N-Herijking ook alweer? Nadat er herhaaldelijke verzoeken bij Agentschap Telecom zijn binnengekomen heeft Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht om te komen tot een breed gedragen N Herijkings-pakket, dat voor de komende 5 – 10 jaar solide genoeg is om aan de wensen van de Nederlandse […]

5

N-Herijking, de huidige stand van zaken.

Waar gaat de N-Herijking ook al weer over? Vanuit de verenigingen zijn via het Amateuroverleg  verzoeken  ingediend bij het Agentschap Telecom om de mogelijkheden van de N-registratie te verruimen. Op deze herhaalde verzoeken heeft Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht om te komen tot een herijking van de N-registratie. […]