Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

32 zoekresultaten voor: herijking

26

Speech Algemeen Voorzitter op de Verenigingsraad 2018

Op 21 april 2018 is de 79e verenigingsraad gehouden in Dok Zuid Apeldoorn. Met dit jaar veel voorstellen ingediend door de afdelingen van de VERON. “Een goede ontwikkeling” aldus de voorzitter Remy Denker, PA3AGF. Leden geven hiermee aan betrokken te zijn bij de vereniging en geven zo richting aan de te volgen koers.

27

Ruwe uitslagen enquête N-herkijking niet openbaar vanwege privacy

De VERON zal de ruwe uitslagen van de in mei en juni gehouden ledenenquête voor de herijking van de N-registratie, niet openbaar maken. Voornaamste reden is dat daarmee de privacy van deelnemers aan de enquête, onze eigen leden,  op de tocht staat. Persoonlijke informatie De ruwe uitslagen bevat per deelnemer aan de enquête namelijk persoonlijke informatie. […]

28

Electron mei 2017

Op de Electron mei 2017 voorpagina De Vuurtoren Jan van Speijk in Egmond aan Zee, een van de oudste nog actieve vuurtorens van Nederland. Rijkswaterstaat, VERON en VRZA hebben afspraken gemaakt over vuurtoren gebruik door zendamateurs. Waar moet dat heen? Wie zijn oor te luisteren legt, vangt maar al te vaak geweeklaag van amateurs op: […]

29

Stemming over de voorstellen op de Verenigingsraad 2017

Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur. Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er negen voorstellen waarover gestemd werd.

30

Speech Algemeen Voorzitter op de Verenigingsraad 2017

De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 78e Verenigingsraad, 22 april 2017 in Apeldoorn. Dames en heren, Beste medeamateurs Vandaag start een voor de VERON ongekende grote promotionele actie genaamd “Open Deur bij de RadioAmateur”. Zo’n actie hebben we nog nooit in gang gezet. De Nederlandse pers is geïnformeerd, lokale bladen zijn voorzien […]