Log indienen voor: 28 april 2024 23:59 UTC

Handige tips voor het insturen!

 • Kijk het log na op typefouten bv de 0 verwisseld met de O.
 • Het log moet op chronologische volgorde staan.
 • Is het station niet ge-interfaced let dan op dat de goede band, qrg en mode overeenstemmen.
 • Controleren op onmogelijke calls.
 • De juiste UTC tijd en geen lokale tijd.
 • Ontbreken van een locator.
 • Je mag het log dat afgekeurd wordt weer opnieuw aanbieden maar wel binnen de gemelde sluitingstermijn.
 • Je krijgt een bevestiging van de logrobot van het ontvangen log. Tevens kun je op de logrobot kijken of je log daar staat bij ontvangen logs. Wel soms even de pagina verversen.

Cabrillo formaat

 • Juiste categorie gekozen
 • Juiste adressering
 • Indien gewenst club vermelden
 • Vermelden van de afdeling voor het afdelingsklassement

PACCdigi