Terugblik op de DvdRA 2010

Terugblik op de 50ste Dag voor de Radio Amateur in 2010

De Dag voor de RadioAmateur 2010 (DvdRA 2010) is gehouden op zaterdag 6 november in de Americahal te Apeldoorn.

De 50ste DvdRA 2010 was weer de dag, dat VERON als vereniging zich heeft gepresenteerd in al haar facetten, waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer ten volle tot uiting is gebracht.

De dag is bezocht door ca. 2740 betalende bezoekers (incl. voorverkoop), dit is ca. 4,5% meer dan in 2009. Dat betekent dat er samen met de standhouders en genodigden heel wat meer mensen in de Americahal aanwezig waren. Natuurlijk geeft dit een goed gevoel, bovendien hadden jongeren tot 16 jaar gratis toegang. Op deze DvdRA was ook de commercie weer vol vertegenwoordigd, en heeft de evenementen commissie het probleem dat een grote aanbieder gestopt is, weten te compenseren door over de grens te kijken.

Traditioneel bestond deze dag weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON onderdelen markt en de stands van de commissies en verenigingen. Deze DvdRA had wel geen speciaal thema, maar de jeugd stond met de initiatieven van de commissies en verenigingen wel in het bijzonder in het middelpunt.

Als gasten waren op DvdRA aanwezig een delegatie van Agentschap Telecom met in hun midden de nieuwe Directeur-hoofdinspecteur, P. Spijkerman, een delegatie bestaande uit bestuursleden van de VRZA, namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Olthof-Kosters (voorzitter) en de heren C. De Hoog (secretaris) en Prof. Ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid). Bovendien was de voorzitter van de UBA, dhr. Cl. Van Pottelsberghe de la Potterie, ON7TK, met zijn penningmeester, Eric Suy, ON7QQ aanwezig. Ook de IARU voorzitter van R1, Hans Blondeel-Timmerman, PB2T/NB2T, met XYL, waren in de gelegenheid om onderweg van zijn QTH in USA naar een meeting in Geneve een bezoek aan de DvdRA in te plannen.

Terugblik op de DvdRA 2010De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na een verwelkoming van de gasten stond Remy stil bij de 50e dag voor de RadioAmateur maar ook bij het feit dat de vereniging dit jaar 65 jaar bestaat, met een kleine historische terugblik. Als onderwerpen bespreekt Remy : De contributie die in 2011 gelijk blijft. De samenwerking met de VRZA die langzaam vorderingen maakt. Het jeugdbeleid is een belangrijk onderwerp van het hoofdbestuur en Remy geeft de vorderingen aan en wijst op de tentoonstellingen en workshops die overal in ons land beginnen uit te waaieren. VERON zal aanwezig zijn met een delegatie op de IARU conferentie in augustus 2011 in Zuid Afrika, waarmee we naast de gebruikelijke besprekingen over voorstellen op HF en VHF/UHF gebied ook ons internationale netwerk en betrekkingen in standhouden, want we hebben elkaar hard nodig. Contacten met het Agentschap Telecom verlopen voorspoedig. Het verslag van de laatste bijeenkomst staat uitvoerig in Electron vermeld. We verwachten binnenkort een publicatie van het Nationaal Frequentie Plan en zijn benieuwd naar de voorstellen mbt nieuwe amateurfrequenties. AT wil zich duidelijker profileren ten aanzien van handhaving. Een officieel persbericht hierover is naar de afdelingsbesturen gestuurd. AT vraagt in verband hiermee de radioamateurs zich ook te houden aan de regels. Als laatste onderwerp noemt Remy de vrijwilligers, waar zouden wij zijn zonder deze grote groep die zich belangeloos met veel enthousiasme inzet, Remy noemt als voorbeelden de organisatie van deze dag maar ook het weekeinde van 30 oktober waarin de Commissie Gehandicapte Radioamateurs weer haar weekeinde voor de mindervalide amateurs heeft georganiseerd. Tot slot dankt Remy, alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van alle VERON activiteiten en verklaart de Dag voor de RadioAmateur 2010, als geopend.

 

 

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2009 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een traditioneel boeiende considerans van Klaas Roberts, PA0KLS. Klaas, kwam via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) op het wetenschappelijke gehalte van de radioamateur. Hierbij telt niet alleen zijn technische kennis of prestaties, maar ook vooral om die kennis te delen met anderen, waarbij men zich kan bedienen van diverse mogelijkheden maar vooral in deze tijd het internet en persoonlijke internetsites worden gebruikt. Dit jaar heeft het Vederfonds dan ook een amateur aangewezen, die niet alleen al jaren actief is, diverse actieve functies heeft vervult, veel technische artikelen heeft geschreven, maar zijn kennis ook deelt met anderen via zijn website. Het Vederfonds verleent hem dan ook de titel “Amateur van het jaar 2009”. Dat is De heer F.H.V. Geerlings, PA0FRI. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Oltman-Kosters voorzitter van het Vederfonds.

 

 

Tijdens de opening overhandigde Dick Rollema, PA0SE het eerste exemplaar van zijn vernieuwde boek , “Reflecties en Technische notities”, aan de voorzitter Remy Denker, PA3AGF. De uitgeverij van dit boek was ook in de zaal aanwezig met een stand, waar oa ook dit boek gekocht kon worden.

Lezingen zijn gehouden door: 1e de VERON EMC-EMF commissie, storing in de amateurbanden en hoe gaan wij radioamateurs hier mee om. 2e door Rein Simonse en Bernard Grijpstra, van het Omroep Zender Museum, Lopik Radio – toen en nu”, een reis door de tijd, waarbij werd gekeken naar het wel en wee van uitzendcomplex Lopik Radio. 3e Door Albert Westenberg, PA0A, Actief op 500kHz, wat is er mogelijk en wat moet je hiervoor doen. 4e door Lynn Miggelbrinck en Henk Vrolijk, PA0HPV, CanSat, middelbare scholieren bouwen een satelliet in een blikje. De lezing storing in de amateurbanden bestond uit een inleidend verhaal gevolgd door een forumdiscussie, de belangstelling was overweldigend en ook het forum was een succes, misschien moeten we dit maar een permanent karakter geven. Algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

De traditionele CW wedstrijden stonden dit jaar weer onder leiding van Joost Strijbos, PA0WRT.
Uitslagen: Winnaar van de Supervonkenboer, beginners is geworden: Fer Bullinga, PB4TUG. Winnaar van de Supervonkenboer, is geworden: Paul Carton, PA2CW. Dit jaar waren er 11 morse deskundigen die streden om de titel Supervonkenboer.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 10 bedrijven. Er waren op de DvdRA 26 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. De VERON onderdelen markt bevatte 117 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 26 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen uit de DvdRA loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON website en gestuurd naar de redactie van Electron.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 50ste DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. De volgende DvdRA (de 51e !!!) zal worden gehouden op zaterdag 22 oktober 2011.

Paul Sterk (PA0STE)
Voorzitter VERON Evenementen Commissie