NAFRAS sponsort WRTC-2018

De vereniging NAFRAS is per 18 november 2017 opgeheven, tijdens de laatste bijeenkomst van de leden is besloten om het restbedrag wat nog in kas zit te doneren als sponsoring voor de WRTC-2018 (World Radio Team Championship).

NAFRAS silver sponsor

Het bedrag was voldoende om als Silver sponsor te worden aangemerkt, voor het logo van de NAFRAS zie: http://www.wrtc2018.de/index.php/en/sponsors/sponsoren-4

De WRTC kan nog steeds helpers gebruiken, voor meer informatie kijk op de webpagina van de WRTC of stel uw vragen via pa1tt@veron.nl. Ook kan een laatste nieuwsbrief aan belangstellenden worden toegezonden.

Vooral om elk van de 63 sites te bemannen nadat de tent en antennes zijn opgebouwd worden nog zendamateurs gezocht. WRTC-2018 wordt gehouden in de periode van 10 tot en met 17 juli 2018 .

Jan DJ5AN / PA1TT