Mededeling Service Bureau VERON

Cursusboek N-examenAntwoorden Cursusboek voor het N-examen

Het was altijd de bedoeling geweest dat de vragen uit het Cursusboek voor N-examen in groepsverband besproken zouden worden. Doordat velen zelfstudie zijn gaan doen, mede door de situatie rond Corona, is de behoefte nog meer ontstaan om een antwoord op de vragen te hebben.

De samensteller van het Cursusboek voor het N-examen, Aad Nijveld, PA0XAB, heeft nu alle antwoorden en uitleg bij de vragen op de VERON website laten plaatsen. De antwoorden zijn hier gratis te downloaden.

Wanneer u VERON publicaties gebruikt, dan is het altijd goed om even te controleren of u met de meest recente versie werkt. En of er wellicht aanvullingen en/of errata voor deze boekwerken beschikbaar zijn. Deze zijn vervolgens gratis te downloaden op deze pagina. Let hierbij goed op voor welke druk onderstaande download bedoeld is!

Deze pagina is ook vanuit het hoofdmenu onder het kopje downloads, aanvullingen en errata bij het sub-kopje Cursusboeken te bereiken.

Webshop – Cursusboek voor het N-examen (10e druk)

Deze tiende druk van het cursusboek voor het N-examen is ook deze keer samengesteld en bewerkt door Aad Nijveld, PA0XAB. Hoofdstuk 13 is geheel herzien. De tabellen zijn bijgewerkt tot de stand van begin dit jaar Daarnaast zijn er verbeteringen in de tekst aangebracht. Als er in de toekomst wijzigingen komen in het frequentiegebruik voor de N-vergunning zullen deze op de VERON website worden gepubliceerd.

Kees Murre, PA2CHM
Secretaris Stichting Service Bureau VERON