ElectrONline Electron juli 2018 elektronisch beschikbaar

ElectrONline Electron juli 2018 elektronisch beschikbaar

Tijdens de Verenigingsraad gehouden op 21 april 2018 is door afdeling 25 (’s Hertogenbosch) een VR-voorstel ingediend. In dit voorstel het verzoek om 2 maal per jaar een VERON Electron digitaal beschikbaar te stellen. Die ElectrONline met de Electron van juli 2018 is vanaf nu online beschikbaar. Magazine Electron wordt maandelijks uitgegeven door de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, VERON.

Met de ElectrONline meer bekendheid voor de radiozendamateur

Doel van het voorstel van afdeling 25 ’s Hertogenbosch is om meer bekendheid te genereren voor de radiozendamateur en de amateurradio hobby. Met de ElectrONline kun je kennismaken met amateurradio en de VERON. Electron magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Naast technische artikelen komen ook actuele onderwerpen aan bod. Met daarin veel wetenswaardigheden en komende activiteiten. De Electron verschijnt 12 maal per jaar. Het blad bevat wetenswaardigheden voor de zendamateur. Wil jij ook de Electron 12x per jaar ontvangen? Word lid van de VERON.

Radiozendamateur en Experimenteel Radio Onderzoek

Radioamateurs, zendamateurs, radiozendamateurs zijn vooral bezig met experimenteren en het doen van radio onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het zelf ontwikkelen en bouwen van zenders of ontvangers. Maar ook het bouwen van randapparatuur of antennes. Er zijn digitale communicatietechnieken ontwikkeld waar onder andere propagatieonderzoek mee wordt gedaan. Propagatie is de manier waarop  radiogolven zich via de ionosfeer voortplanten onder invloed van de zon. Amateurradio is een technische hobby waarmee je ook in het bedrijfsleven ver kunt komen.

ElectrONline als kennismaking met amateurradio

Met de ElectrONline krijg je een eerste indruk van wat radiozendamateurs doen. In de Electron staan bijvoorbeeld artikelen over techniek, zelfbouwprojecten en evenementen georganiseerd door een van de 63 afdelingen in het land. De radiozendamateur mag geen storing veroorzaken en is strikt gehouden aan wettelijke regels. Helaas is het andersom niet altijd het geval en ondervindt de radiozendamateur storing van ondeugdelijke of foutief geïnstalleerde apparaten. Om de belangen van de radiozendamateur te behartigen is het goed dat zoveel mogelijk radiozendamateurs lid worden van de vereniging. Zo kan de VERON een sterkere vuist maken naar de nationale en internationale overheden.

Meer weten?

Vraag een informatiepakket aan bij ons centraalbureau of word lid van de VERON.

P.S. Na ElectrONline juli 2018 zijn inmiddels ook al ElectrONline november 2018 en ElectrONline mei 2019 uitgegeven. Dus je kunt nu met ElectrONline een heel goede indruk krijgen van wat Electron je te bieden heeft.