81ste vergadering van de verenigingsraad

81ste vergadering van de verenigingsraadZaterdag 24 april 2021 vindt de 81ste vergadering van de verenigingsraad (VR) plaats. De locatie is De Basiliek in Veenendaal. Maar het hoofdbestuur kan nog besluiten om de 81ste vergadering van de verenigingsraad alsnog online te houden. Dit in verband met de coronaregels die op dat moment gelden. Voor 13 maart ontvangen de VERON-afdelingen per e-mail de beschrijvingsbrief om met de leden te bespreken.

81ste vergadering van de verenigingsraad beschrijvingsbrief

Ook dit jaar wordt middels een huishoudelijke vergadering aan de leden gevraagd hun mening te geven over ingediende voorstellen. Via deze democratische weg geven leden richting aan de VERON. Het hoofdbestuur heeft ook dit jaar gemeend zich zoveel mogelijk te onthouden van enig commentaar. Maar om de leden een volledig beeld te geven is het in bepaalde gevallen nodig leden van extra informatie te voorzien. De beschrijvingsbrief is voor bespreking met leden tijdens de huishoudelijke vergadering van de afdelingen in maart en april. In de beschrijvingsbrief staan alle zaken die tijdens de VR aan de orde komen.

81ste vergadering van de verenigingsraad

Afdelingsbesturen organiseren afzonderlijk van elkaar een huishoudelijke vergadering met de leden van de afdeling. Tijdens deze vergadering bespreken de afdelingen alle ingediende voorstellen met de leden. De leden brengen tijdens deze vergadering hun stem uit over elk afzonderlijk ingediend voorstel. Het kan zijn dat afdelingen besluiten om de Huishoudelijke vergadering online te doen. Lukt het de afdeling niet om zelf een online vergadering te organiseren dan is er een mogelijkheid dit via de VERON te regelen. Hierover zijn de afdelingsbesturen in een afzonderlijke e-mail al eerder ingelicht. Vervolgens nemen de afgevaardigden van de afdeling deze stemming mee naar de Verenigingsraad van 24 april 2021. Waar via een gedifferentieerde stemming bepalen de afgevaardigden of een voorstel is aangenomen of verworpen.

Maar het hoofdbestuur kan besluiten om de vergadering alsnog online te houden. In verband met de coronaregels die op dat moment gelden.

Voorstellen ook op de website

Als de beschrijvingsbrief is verstuurd aan de afdelingen zullen de voorstellen ook op de website verschijnen. De webredactie past de pagina nog tijdens de VR aan zodat ook de thuisblijvers kunnen zien hoe de stemming verloopt.

Ook de beschrijvingsbrief ontvangen?

Leden die ook de digitale beschrijvingsbrief willen ontvangen kunnen deze aanvragen bij het secretaris van de afdeling. Tot de VR hebben uitsluitend toegang: afgevaardigden met een door hun afdelingsbestuur afgegeven benoemingsverklaring.