Vanaf 1 juli 2018 60-meterband beschikbaar in China

Snapshot CRAC-website ChinaDe CRAC (Chinese Radio Amateurs Club) laat weten dat de 60-meterband vanaf 1 juli 2018 beschikbaar is voor radiozendamateurs in China. De CRAC schrijft op hun website dat de overheid een nieuwe versie van de “PRC Radio Frequency Division Regulations”. Daarin staat dat per 1 juli 2018 5351,5 Khz tot en met 5366,5 kHz op secundaire basis  beschikbaar worden gesteld voor gebruik door radiozendamateurs.

Meer informatie

Het originele bericht is hier te lezen: http://www.crac.org.cn/?p=4790
een Google-vertaling van dezelfde pagina: http://tinyurl.com/BeijingCRAC

De 60-meterband

De 60-meterband is een relatief nieuwe band voor radiozendamateurs. Vanaf 2002 voor het eerst beschikbaar in onder andere  de VS, VK, Noorwegen, Finland, Denemarken, Ierland en IJsland. De meeste radiozendamateurs mogen een vermogen gebruiken van 15 Watt EIRP. In Nederland mogen radiozendamateurs de 60-meterband gebruiken per 2 november 2015. Vervolgens zijn de voorwaarden aangepast op 1 april 2017. Er zijn toen aanpassingen gemaakt in het beschikbare spectrum, en ook het maximum toegelaten vermogen.