DX Century Club (DXCC)

 

QSL kaarten

Elk op deel 2 van het aanvraagformulier vermeldt QSO moet worden gecontroleerd d.m.v. een QSL kaart. Rangschik de QSL kaarten in dezelfde volgorde als vermeld op uw aanvraagformulier.

Meer dan één QSO

QSL kaartenWorden op sommige kaarten meer dan één QSO bevestigd, terwijl u er maar eentje ervan wil laten nakijken, hang er dan een kleine ‘memo’ aan. Maak dergelijke vermelding nooit op de kaart zelf. Het feit dat het CP uw kaarten nakijkt, biedt geen garantie dat de DXCC Desk ook daadwerkelijk deze verbinding in aanmerking zal nemen voor uw DXCC score.

Het CP bevestigd uitsluitend de correctheid van uw aanvraag en kan b.v. onmogelijk nagaan of desbetreffende DXpeditie door de DXCC Desk werd geaccepteerd.