Privacy Policy

De privacy policy staat hoog in ons vaandel.

Uw gegevens

De Vereniging voor Experimenteel Radio onderzoek in Nederland, VERON, hecht veel waarde aan uw privacy en de privacy van andere bezoekers van onze website. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder daar eerst uw toestemming voor te vragen. U heeft als lid van de VERON altijd het recht op inzage en wijziging van uw gegevens.

Uw bezoek aan deze website

De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, VERON, respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt

Contactformulieren

Indien u persoonlijke gegevens invult op de contactformulieren op deze website, dan behandelt de VERON deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevantie informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derde(n) die wij hebben ingeschakeld om u van de voor u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hier mee akkoord. De VERON behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy.

SSL, veilig en betrouwbaar

De verbinding via deze website loopt via SSL. Daarmee garanderen wij dat u ook echt op de VERON website bent en uw gegevens veilig worden verzonden. Lees meer over veilig internetten.

VERON heeft een veilige website

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

© Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de VERON worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.