Berichten

Electron artikelen over “De wording van de VERON”

De gebundelde Electron artikelen in PDF formaat over " De wording van de VERON " ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de VERON in 2015.De VERON bestaat dit jaar 70 jaar. Eerder publiceerden wij al over het ontstaan van de VERON. Onze algemeen voorzitter, Remy Denker PA3AGF, schreef in Electron een serie van drie artikelen over de opkomst van zendamateurs in Nederland en het ontstaan van de VERON.

Speciaal voor de bezoekers van onze website hebben we al deze artikelen gebundeld in één handig te lezen PDF. Daarnaast hebben we het document dat kort na de oprichting werd opgesteld en de wording van de VERON beschrijft nu ook als PDF te beschikking. Dit laatste document is hier als “De wording van de veron” te lezen. Het verhaal achter het ontstaan van de VERON is op deze pagina na te lezen.

70 jaar VERON

70 jaar VERON


Met de VUKA hamer werd de basis gelegd voor 70 jaar VERONVandaag, 21 oktober, is het 70 jaar geleden dat de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland werd opgericht. Met een klap van de bekende VUKA-hamer was de nieuwe vereniging, een samensmelting van drie bestaande radioamateurverenigingen, een feit. Tot op vandaag is de VERON nog steeds dé vereniging voor radioamateurs in Nederland. Met ruim 6.500 leden behartigt ze de belangen van alle radioamateurs in Nederland. Dat doet ze niet alleen in Nederland, maar ook internationaal binnen de IARU.

Mijlpaal

De viering van 70 jaar VERON is niet alleen een mijlpaal  voor de vereniging, maar ook een mijlpaal voor het radioamateurisme in Nederland. Ondanks de bedreigingen die onze amateurbanden ondervinden zijn er nog altijd veel amateurs in Nederland actief. Het experimentele karakter van onze hobby is nog altijd sterk aanwezig. Waren het vroeger veelal zenders en ontvangers die zelf gebouwd werden, nu is het vooral het tijdperk van digitalisering. Denk aan  de ontwikkeling van speciale software voor radioamateurs. Van SDR software tot cluster software. Dat wil niet zeggen dat er nog altijd naar hartenlust gesoldeerd wordt. In ieder geval, staan radioamateurs nog vaak aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van radiocommunicatie.

Nieuw tijdperk

We zien dat leden zowel collectief als individueel activiteiten ontplooien om onze hobby onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dat werpt zijn vruchten af. Het aantal actieve radioamathappy-birtdayeurs neemt weer toe. Dat is na jaren van stagnatie een hele positieve ontwikkeling. De viering van 70 jaar VERON markeert ook een nieuwe tijdperk. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in
de amateurwereld. Na het aannemen van een VR voorstel om een beleidsplan voor de komende 10 jaar te schijven, is het hoofdbestuur een beleidsplan gaan uitwerken. Over het plan, waarin de VERON word klaargestoomd voor de toekomst, gaat u in de VR 2016 meer horen.

Ledenonderzoek

Dat beleidsplan wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op de wensen en meningen van onze leden en diverse interne analyses door deskundige leden. Zo zullen >> ze te maken krijgen met bijvoorbeeld een algemeen onderzoek naar interesses en bezigheden. Daarmee willen we de informatievoorziening beter afstemmen op de behoeftes van de leden. In 2016 zal een onafhankelijk bureau enkele steekproeven doen om de meningen van leden te peilen.

Nauwer samenwerken

De komende tijd zal ons hoofdbestuur ook nauwer gaan samenwerken met andere verenigingen in Nederland. Het doel:  een sterker front vormen om onze belangen te behartigen. Dat is nodig om te kunnen waarborgen dat we over 10 jaar nog steeds actief met de hobby bezig kunnen zijn.

Vrijwilligers

Over vijf jaar viert de VERON haar 75e verjaardag. Ook in de komende vijf jaar moet de vereniging voor haar bestaan leunen op de inzet van vrijwilligers. Er staan altijd vacatures open. Weliswaar geen betaalde jobs, maar wel functies in commissies, werkgroepen en besturen waarin je veel leert en die goed op een CV staan. En natuurlijk ben je als vrijwilliger bij de VERON actief tussen mensen met dezelfde interesse: radioamateur zijn.

Lid worden

Nog geen lid van de VERON? Schrijf je dan snel in en kom bij één van de grootste verenigingen voor radioamateurs in Europa.

De wording van de VERON

Het verhaal achter het ontstaan van de VERON

Het is 1945, Nederland is net bevrijd van de bezetters. De oorlog heeft diepe sporen achtergelaten in de samenleving. Ondanks de bevrijding zijn veel gewone dingen zijn nog steeds op de bon. Maar Nederland krabbelt op en een groep zendamateurs nemen het voortouw om een nieuwe vereniging op te richten, de VERON.

Drie verenigingen

Het is 1939 en er wordt in Nederland volop gepionierd op het gebied van radiocommunicatie. Er zijn drie verenigingen actief:

  • N.V.V.R. (de Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie) opgericht in 1916.
  • N.V.I.R. (de Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme) opgericht in 1928.
  • V.U.K.A. (de Vereenigde Ultra-Kortegolf Amateurs) opgericht in 1934.

Drie verenigingen in het kleine land is wel veel en de verenigingen doen in 1935, 1939 en 1941 pogingen om tot één grote verenigingen te komen. Maar als “den bezetter” ons land binnenvalt worden alle drie verenigingen opgeheven en alle apparatuur in beslag genomen. Al snel worden veel radio’s verstopt en belanden ze bij verzetsgroepen. Daar spelen zendamateurs een belangrijke rol bij de bevrijding van ons land.

N.V.R.A.

In september 1944 is het zuiden van het land bevrijd. Vrijwel meteen richten zendamateurs in Eindhoven de N.V.R.A. op. Toen ook de rest van het land was bevrijd sloten veel “radiomannen” uit het land zich ook aan bij de N.V.R.A. De eerste lokale afdelingen (centra) werden opgericht.

Conferentie

Op 20 en 21 oktober 1945 wordt een amateur-radioconferentie gehouden. Het doel is om de oude verenigingen N.V.V.R., N.V.I.R. en V.U.K.A. en de afdelingen van de N.V.R.A. samen te voegen tot één grote landelijke vereniging met afdelingen. Op 20 oktober vergaderen de hoofdbesturen van de eerste drie verenigingen. Bijzonder is de locatie van deze vergadering: De grote restauratiezaal van de A.V.R.O. aan de ‘s-Gravelandseweg in Hilversum.

ANWB

De wording van de VERON; Verklaring der drie hoofdbesturen N.V.V.R., N.V.I.R., en V.U.K.A.. Het ontstaan van de VERON.

Verklaring der drie hoofdbesturen N.V.V.R., N.V.I.R. en V.U.K.A. Het ontstaan van de VERON.

De manier waarop deze vergadering wordt geopend is al bijzonder. De voorzitter van de N.V.I.R. geeft het woord aan de voorzitter van de N.V.V.R., die de voorzittershamer van de V.U.K.A. ter hand neemt. Zo speelt elke vereniging al een rol bij de opening van deze bijzondere vergadering. Het begin van de huidige VERON.

De oude geschillen mogen geen rol meer spelen bij het samengaan van de verenigingen, daar zijn de hoofdbesturen het met elkaar over eens. Daarom wordt onder aanvoering van voorzitter Ing. J. Roorda (overigens geen zendamateur) besloten om een hele nieuwe vereniging met nieuwe naam op te richten. Daarbij wordt de organisatiestructuur van de ANWB als voorbeeld genomen.

Nieuwe vereniging

Op 21 oktober 1945 “des voormiddags 10.15″ volgt een conferentie waarbij ook lokale afgevaardigden aanwezig zijn.”Den Voorzitter der Commissie” is Dhr. L. J. v.d Toolen PA0NP.  In een gezamenlijk verklaring laten de hoofdbesturen van N.V.I.R., N.V.V.R. en V.U.K.A. weten dat zijn voornemens zijn een nieuwe vereniging op te richten. De oude verenigingen zullen dan tegelijk geliquideerd worden. In een rap tempo wordt de nieuwe organisatie op papier gezet. Zo ontstaan bijvoorbeeld de Verenigingsraad, de commissies en werkgroepen. De contributie wordt vastgesteld op 10 gulden per jaar.

Punt 6: de naam

Aangekomen bij punt 6 van de agenda, moet de nieuwe naam van de vereniging nog vastgesteld worden. De voorzitter stelt voor de naam V.E.R.O.N. wat staat voor Vereniging voor Experimenteel Radio-Onderzoek in Nederland. Iedereen kan zich goed vinden in deze nieuwe naam die het karakter van de nieuwe vereniging goed weergeeft. De voorzitter vindt ook dat het gebruik van het woord “Experimenteel” ook in het voordeel werkt “bij het aanvragen van onderhoud met officiële instanties”. Later zou de VE.R.O.N. zonder de puntjes geschreven worden, als VERON dus.

Het nieuwe hoofdbestuur (HB)

Drie leden van iedere oude vereniging is het eerste voorstel. Onzin, vindt Dhr. PJ. J. Huis PA0AD, want het gaat niet om het HB. De VR, Verenigingsraad, bepaalt de koers en het HB voert uit! Vervolgens stemmen de deelnemers van de conferentie over de invulling van het nieuwe HB. Het is Mr.  A. N. E. Th Enger PA0YM die als voorzitter wordt gekozen. Bijgestaan door Dhr. Ph. J. Huis PA0AD als 1e secretaris en Dhr. J. Stuffkens PA0JK als 1e penningmeester. Bijzonder detail is dat het eerste hoofdbestuur bestond uit zes zendamateurs en drie niet-zendamateurs.

Geen erebaantje

De voorzitter, PA0YM, van de nieuwe vereniging VERON, sluit de vergadering af.

De voorzitter, PA0YM, van de nieuwe vereniging V.E.R.O.N., sluit de vergadering af.

Als de nieuwe voorzitter afsluit bedankt hij alle aanwezigen voor hun inzet en het vertrouwen in het nieuwe HB. Hij zegt dat de functie van hoofdbestuurslid geen erebaantje is maar een werkbaan en er nog veel werk gedaan moet worden. Vervolgens geeft hij de voorzittershamer, die nog van de V.U.K.A. was, terug aan de oud-voorzitter van de V.U.K.A. Het was immers een geschenk van hun afdeling Rotterdam. Maar de oud-voorzitter schenkt de hamer. waarmee op zaterdag die belangrijke vergadering werd geopend, aan de V.E.R.O.N. De vergadering wordt om 14.20 gesloten. Nederland is drie verenigingen armer, maar een nieuwe grote vereniging rijker.

Officiële documenten gedigitaliseerd

De originele stukken liggen in het Museum Jan Corver in Budel. De notulen van destijds zijn nu gedigitaliseerd. Als je de geschiedenis van de VERON wil teruglezen, kun je “De wording van de VERON” als PDF (4,5 MB) downloaden. Met dank aan onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA3AGF voor het beschikbaar stellen van de digitale documenten. Ook is er een boeiende reeks Electron artikelen over “De wording van de VERON”. Deze zijn hier online na te lezen.

75 jaar vieren

In 2020 bestaat de VERON 75 jaar. Leden en afdelingen zijn gevraagd om speciale roepletters aan te vragen met 75 in de roepletters. Ook worden er gedurende het jaar activiteiten georganiseerd.