70 jaar VERON


Met de VUKA hamer werd de basis gelegd voor 70 jaar VERONVandaag, 21 oktober, is het 70 jaar geleden dat de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland werd opgericht. Met een klap van de bekende VUKA-hamer was de nieuwe vereniging, een samensmelting van drie bestaande radioamateurverenigingen, een feit. Tot op vandaag is de VERON nog steeds dé vereniging voor radioamateurs in Nederland. Met ruim 6.500 leden behartigt ze de belangen van alle radioamateurs in Nederland. Dat doet ze niet alleen in Nederland, maar ook internationaal binnen de IARU.

Mijlpaal

De viering van 70 jaar VERON is niet alleen een mijlpaal  voor de vereniging, maar ook een mijlpaal voor het radioamateurisme in Nederland. Ondanks de bedreigingen die onze amateurbanden ondervinden zijn er nog altijd veel amateurs in Nederland actief. Het experimentele karakter van onze hobby is nog altijd sterk aanwezig. Waren het vroeger veelal zenders en ontvangers die zelf gebouwd werden, nu is het vooral het tijdperk van digitalisering. Denk aan  de ontwikkeling van speciale software voor radioamateurs. Van SDR software tot cluster software. Dat wil niet zeggen dat er nog altijd naar hartenlust gesoldeerd wordt. In ieder geval, staan radioamateurs nog vaak aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van radiocommunicatie.

Nieuw tijdperk

We zien dat leden zowel collectief als individueel activiteiten ontplooien om onze hobby onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dat werpt zijn vruchten af. Het aantal actieve radioamathappy-birtdayeurs neemt weer toe. Dat is na jaren van stagnatie een hele positieve ontwikkeling. De viering van 70 jaar VERON markeert ook een nieuwe tijdperk. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in
de amateurwereld. Na het aannemen van een VR voorstel om een beleidsplan voor de komende 10 jaar te schijven, is het hoofdbestuur een beleidsplan gaan uitwerken. Over het plan, waarin de VERON word klaargestoomd voor de toekomst, gaat u in de VR 2016 meer horen.

Ledenonderzoek

Dat beleidsplan wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op de wensen en meningen van onze leden en diverse interne analyses door deskundige leden. Zo zullen >> ze te maken krijgen met bijvoorbeeld een algemeen onderzoek naar interesses en bezigheden. Daarmee willen we de informatievoorziening beter afstemmen op de behoeftes van de leden. In 2016 zal een onafhankelijk bureau enkele steekproeven doen om de meningen van leden te peilen.

Nauwer samenwerken

De komende tijd zal ons hoofdbestuur ook nauwer gaan samenwerken met andere verenigingen in Nederland. Het doel:  een sterker front vormen om onze belangen te behartigen. Dat is nodig om te kunnen waarborgen dat we over 10 jaar nog steeds actief met de hobby bezig kunnen zijn.

Vrijwilligers

Over vijf jaar viert de VERON haar 75e verjaardag. Ook in de komende vijf jaar moet de vereniging voor haar bestaan leunen op de inzet van vrijwilligers. Er staan altijd vacatures open. Weliswaar geen betaalde jobs, maar wel functies in commissies, werkgroepen en besturen waarin je veel leert en die goed op een CV staan. En natuurlijk ben je als vrijwilliger bij de VERON actief tussen mensen met dezelfde interesse: radioamateur zijn.

Lid worden

Nog geen lid van de VERON? Schrijf je dan snel in en kom bij één van de grootste verenigingen voor radioamateurs in Europa.