Electron juni 2012

Electron juni 2012Op de Electron voorpagina

Dit is een prachtig voorbeeld van de combinatie van twee geweldige hobby’s: de radiografisch te besturen quadrokopter met ATV-zender aan boord. Meer hierover in de vaste Electron rubriek ‘VHF en hoger’.

De formule van Friis en de toepassing hiervan tijdens het F-examen

De kandidaten voor het F-examen moeten in staat zijn het effect van de frequentie en afstand op het ontvangen signaalvermogen of de spanning aan de klemmen van de ontvangantenne aan te geven. Michel Arts PE1NVK legt uit hoe je dergelijke vraagstukken moet beredeneren.

73ste vergadering van de VERON VerenigingsRaad

We hebben er weer een paar nieuwe Leden van Verdienste bij: Peter de Bruijn PA3CWS en Paul Sterk PA0STE. En Guido van den Berg PA0GMM is al 40 jaar HB-lid!

Video-omkeerschakeling voor satellietontvanger

Hans van de Berg PA0JJB geeft uitleg over deze nuttige schakeling.

Meervoudige frequentiereferentie

De in dit artikel door Bob J. van Donselaar ON9CVD beschreven frequentiereferentie heeft als bijzonder kenmerk dat gebruikgemaakt kan worden van een nauwelijks aangepaste gewone radio met langegolfontvangst.

foto-juni-2012En verder…

  • North Cook
  • AmateurOverleg op 14 maart 2012 te Amersfoort
  • Scouts met eigen stand naar HAM RADIO
  • PI4AA: gemengde onderwerpen
  • De IARU-velddagen bij VERON afdeling Eindhoven
  • PC100T