Electron februari 2015

Electron februari 2015Op de Electron voorpagina

In dit nummer vindt u deel 2 van het fotoverslag van de Zelfbouwtentoonstelling DvdRA 2014 in de Americahal te Apeldoorn.

Technische notities van PA3FWM

Deze aflevering gaat over WSPR en de benodigde signaal-ruisafstand voor digitale amateurmodes meer in het algemeen; verder komt Pieter- Tjerk de Boer PA3FWM nog even terug op bijzondere afstembare spoelen en op aarding van actieve antennes.

Sequencer voor bistabiel antenne­ relais

Er zijn niet erg veel schakelingen gepubliceerd van een sequencer voor een bistabiel antennerelais. Hans Wagemans ON4CDU beschrijft er nu een (uitgerust met een PIC 10F200).

Opzet en constructie van de twee meter convertor

Zoals te lezen was in het vorige nummer van Electron zullen we in 2015 oude artikelen opnieuw publiceren. Het eerste artikel is een artikel van Arie PA0EZ uit 1960 met tekeningen van Hans PA0CX.

Buck converter voor 5 V

Vaak heb je 5 V nodig in een apparaat dat met 13,5 V gevoed wordt. Hiervoor heb je simpele stabilisatoren, maar die worden bij een beetje stroom wel heet. Het kan ook anders. Een artikel van Piet Rens PA0PRG.

En verder…

  • Gouden Speld voor Jos Kamer PA3AZX
  • AmateurOverleg op 29 oktober 2014 te Amersfoort
  • Struikelblokken bij de zendexamens (7)
  • Bossche Radio Amateur Club 70 jaar
  • VERON Jeugd Contest 2014
  • Eric-Jan Wösten PA3CEV op wintersport bij het home QTH
  • Radiokampweek 2015
  • Het 50ste VPK
  • Een verlate QSL-kaart

Downloads

Voor de “Sequencer voor bistabiel antenne­ relais” van Hans Wagemans ON4CDU zijn onder andere Gerber-files beschikbaar om een print te maken. Deze zijn hier als zipfile te downloaden.