Electron augustus 2012

Electron augustus 2012Op de Electron voorpagina

Op de voorplaat de afdeling Dordrecht A 12 tijdens de velddag van 2 juni 2012.

Printen maken

Bram PE2RID beschrijft een eenvoudige methode om printen te maken.

Een eenvoudige L-meter

Voor het maken en afregelen van spoelen is het nuttig om een L-meter te gebruiken. Bert PA0VGK beschrijft hier een eenvoudig na te bouwen L-meter.

Supersimpele Dopplerpeiler

PA3BNX beschrijft de zelfbouw van een VHF DSP-peiler met minimale hardware aangesloten op de geluidskaart van de pc.

Van asymmetrische naar symmetrische voedingsspanning

Bob ON9CVD beschrijft een hulpschakeling die bij experimenten snel kan worden ingezet en de aanschaf van een tweede voeding bespaart.

En verder…

 • Midzomer Rendez-Vous (GRC-9 dag) op 1 september 2012
 • De 52ste Dag voor de RadioAmateur (DvdRA)
 • Het programma van de 32ste HF-dag
 • Het VERON-servicebureau (SB)
 • NL-post
 • De IARU Velddagen
 • Komt u ook?
 • Supersimpele Dopplerpeiler
 • Een terugblik op het VERON Pinksterkamp
 • Verslag van de Velddag 2 juni 2012 van afdeling Dordrecht A12
 • Vossenjagen
 • 5X1EME: Mzungus in zwart Afrika
 • VHF en hoger
 • 9 volt-blokjes
 • HF-rubriek
 • Nieuwe leden
 • In Memoriam
 • PD6SHELL bereikbaar tijdens Lighthouse weekend 2012
 • Nationale ontvangst van André Kuipers PI9ISS
 • DNAT: Het 44ste Duits Nederlands Amateur Treffen
 • De bierblikradio van afdeling Zuidoost-Drenthe