De VERON Evenementen Commissie brengt de DvdRADe VERON Evenementen Commissie organiseert namens het hoofdbestuur gebeurtenissen of evenementen, deze evenementen zijn daarmee landelijk van opzet en zijn een aanvulling op de evenementen die afdelingen van de VERON organiseren (een van hun taken). De missie van de VERON Evenementen Commissie is als volgt geformuleerd:

De VERON Evenementen Commissie organiseert namens het Hoofdbestuur, de VERON evenementen en ondersteunt afdelingen (op verzoek) bij het organiseren van hun lokale evenementen. Bovendien beheert de Evenementen Commissie materiaal voor het organiseren van evenementen.  Het doel daarbij is altijd, het bij elkaar brengen van een zo groot mogelijk aantal mensen zodat ervaringen in en met onze hobby worden uitgewisseld, maar ook om een stimulans te geven aan onze hobby, zodat de interesse, belangstelling en zelfwerkzaamheid wordt bevorderd.

Evenementen die jaarlijks worden georganiseerd zijn:

  • De Dag voor de RadioAmateur (DvdRA).
  • Het VERON Pinksterkamp (VPK).
  • Er wordt een bijdrage geleverd aan de organisatie van het Duits Nederlandse Amateur Treffen of de (Deutsch Niederländische Amateurfunker Tage) DNAT in Bad-Bentheim in Duitsland.

Daarnaast beheert de Evenementen commissie enig materiaal waaronder onder andere de mobiele VERON-stand. Deze stand die o.a. jaarlijks te zien is op de Dag voor de RadioAmateur, is beschikbaar voor alle VERON-afdelingen. Aan het beschikbaar stellen hiervan zijn enkele voorwaarden verbonden en gaat altijd in overleg met de materiaalbeheerder en de voorzitter van de evenementencommissie. Andere taken die de Evenementen Commissie verricht, zijn het bijhouden en publiceren (in Electron) van een evenementenlijst. Natuurlijk is het zo dat naast vast terugkomende evenementen de Evenementen Commissie ook enkelvoudige evenementen kan organiseren of hierbij kan assisteren.

De namen en de adressen van de leden van de commissie zijn, eens per drie maanden te vinden in Electron onder het hoofd “De VERON” en op de VERON-website. Meer details over evenementen is te vinden op de VERON website maar ook in de VERON uitgave van het boek : Vademecum.

Maak kennis met de leden van de Evenementen Commissie

Voorzitter:
Paul Sterk PA0STE

Vicevoorzitter:
Jan van de Westelaken PE1MQL

Coördinatie Pinksterkamp (VPK):
Benno Plantagie PA3FBX

Bijdrage DNAT organisatie namens VERON:
Jan Stadman PA1TT – Liaison

Algemeen materiaal coördinatie (VERON stand):
Jan Tuithof PD0RDQ

Dag van de RadioAmateur (DvdRA):
Paul Sterk PA0STE – Algemene coördinatie en financiën
Gerrie de Groot PA7TT – Coördinatie onderdelenmarkt (VROM)
Jan van de Westelaken PE1MQL – Coördinatie commerciële markt (AMRATO)
Michel Mulder PC9C – Floormanager
Hans Remeeus PA1HR – Vonkenboerwedstrijd
Dick Harms PA2DW – Zelfbouwtentoonstelling

Ons contactformulier

* is een verplicht in te vullen veld

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,zip.
Maximum file size: 10mb.

 

Lees onze privacy policy.