Opheffing NAFRAS

Opheffing NAFRAS

Opheffing NAFRASOproep aan NAFRAS leden, gaat PI4NAF silent key ?

PI4NAF is de roepnaam van de NAFRAS, de Netherlands Air Force Radio Amateur Society. Nadat de vereniging de laatste jaren al niet meer uit blonk door een overvloed aan activiteiten is de tijd aangebroken om thans een begin te maken met het beëindigen van de vereniging.

Nadat ik als Erelid van de NAFRAS een toespraak heb gehouden bij de crematie van mijn 3 vrienden en bestuursleden van de NAFRAS, rust op mij de treurige plicht om hun erfenis betreffende de NAFRAS uit te voeren. In februari van dit jaar ging het plotseling heel slecht met Henk Lindeboom PA0HLT de jarenlange penningmeester van de NAFRAS. Ik heb nog met Henk kunnen spreken in het hospice in Almelo, daarbij kwam de toekomst van de NAFRAS ook nog aan de orde. Op 24 mei heb ik een bezoek gebracht aan Ad Christiaanse PD3HVS de voorzitter van de NAFRAS in het verpleeghuis in Laren, Ad was toen al ongeneeslijk ziek. Ook daar kwam de toekomst van de NAFRAS aan de orde.

Begin dit jaar heeft Leen Ansems PA2LAD, mij bezocht bij mijn huis in Duitsland. Tijdens dit gesprek maar ook in veelvuldige e-mail kwam ook weer de toekomst van de NAFRAS aan de orde. Op grond van deze gesprekken en in overleg met de beide overige bestuursleden is besloten een dag te organiseren waarbij het de bedoeling is de vereniging NAFRAS op te heffen.

Daar het voor mij slechts beperkt mogelijk is om over ledenlijsten te beschikken en in de financiële administratie geen adressen voorhanden zijn, zie ik als enige mogelijkheid iedereen die in 2013 nog lid waren en hun contributie betaald heeft, uit te nodigen. Van een aantal leden die toen betaald hebben heb ik het e-mail adres weten te achterhalen en zij hebben reeds een voorwaarschuwing ontvangen.

Het wordt gehouden op 18 november 2017 van 11:00 tot 15:00 uur de locatie is Kumpulan op het landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Gezien het feit dat er op Kumpulan uitstekende Indische maaltijden worden aangeboden is het de bedoeling om na de vergadering gezamenlijk hiervan gebruik te maken. Afhankelijk van de deelname zal er eventueel van U een eigen bijdrage worden gevraagd.

NAFRAS leden worden verzocht voor 5 november 2017 zich te melden via e-mail pa1tt@veron.nl

Jan Stadman PA1TT NAFRAS 88.