Electron mei 2016

Electron mei 2016Op de Electron voorpagina

Twee parabolen van elk 2 m diameter in een Versatower bij conteststation PI4GN. De kast rechts bevat twee solid state 23cm-eindtrappen met voorversterkers en hun voeding. (Foto: Erik Tiddens PD1ET)

Transmissiecodering

Steeds meer wordt digitale codering toegepast voor het overbrengen van berichten, ook op onze amateurbanden. Wat komt daarbij kijken? Een artikel van Olof Bosma PA0ZOZ.

Kleine aanpassing aan de wattmeter van 1 nW tot 1 W

Tijdens de nabouw van de eerder beschreven wattmeter zijn kleine verbeteringen mogelijk gebleken. Wim Schaap PA0WSO geeft uitleg.

Struikelblokken bij de zendexamens (21)

Hoe reageert een klassieke universeelmeter, die met een gelijkrichter en een draaispoelmeter is uitgerust om wisselspanning te meten, op verschillende golfvormen en frequenties? Waarom heeft zo’n universeelmeter op een wisselspanningsbereik altijd een kleiner aantal Ω/V dan op een overeenkomstig gelijkspanningsbereik?

En verder in Electron mei 2016 …

  • HAM RADIO 2015 in Friedrichshafen (4)
  • Laatste nieuws voor het 51ste VPK
  • Opnieuw CW-examens in België
  • International mills on the air
  • Het 93ste AmateurOverleg
  • Gouden Speld voor Ton Hulst PA3FHM