Log indienen voor: 16 Februari 2024  23:59 UTC

Handige tips voor het insturen!

 • Kijk het log na op typefouten b.v. de 0 verwisseld met de O.
 • Het log moet op chronologische volgorde staan.
 • De mode klopt niet met RST b.v. mode CW rpt is dan 59123 en geen 599123
 • Is het station niet met de PC gekoppeld. Let dan op dat de band, qrg en mode overeenstemmen.
 • Controleer de log op onmogelijke calls.
 • De juiste UTC tijd in plaats van lokale tijd.
 • Ontbreken van een volgnummers.
 • Ontbreken van de eigen provincie afkorting in het gegeven rapport.
 • Je mag een log dat is afgekeurd opnieuw aanbieden maar dat moet wel binnen de gemelde sluitingstermijn.
 • Je krijgt een bevestiging van de logrobot zodra de log door de robot is verwerkt. Tevens kun je op de logrobot kijken of jouw log bij ontvangen logs staat. Soms moet je even de internetpagina opnieuw laden.

Kijk hier onder voor het juiste cabrillo-formaat

Het log programma maakt automatisch een cabrillo versie 2 of 3 aan. Hieronder staan voorbeelden van cabrillo bestanden per categorie. Om je log te controleren exporteer je de log in een kladblok.

 • Juiste categorie gekozen
 • Juiste adressering
 • Indien gewenst club vermelden
 • Vermelden van de afdeling voor het afdelingsklassement
 • Voorbeelden Cabrillo versie 3
 • Voorbeelden Cabrillo versie 2

PACC