Log indienen voor: 1 Maart 2021 00:00UTC

Handige tips voor het insturen!

 • Kijk het log na op type fouten bv de 0 verwisseld met de O.
 • Het log moet op chronologische tijdvolgorde staan.
 • De mode klopt niet met RST bv mode SSB rpt is dan 59123 en geen 599123
 • Is het station niet ge-interfaced let dan op dat de goede band, qrg en mode overeenstemmen.
 • Controleren op onmogelijke calls.
 • De juiste UTC tijd en geen lokale tijd.
 • Ontbreken van een volgnummer.
 • Ontbreken van de eigen provincie afkorting in het gegeven rapport.
 • Je mag het log dat afgekeurd wordt weer opnieuw aanbieden maar wel binnen de gemelde sluitingstermijn.
 • Je krijgt een bevestiging van de logrobot van het ontvangen log. Teven kun je op de logrobot kijken of je log daar staat bij ontvangen logs. Wel soms even de pagina verversen.

Kijk hier onder voor het juiste Cabrillo formaat

Het log programma maakt automatisch aan of V2 of V3. Hieronder staan de voorbeelden per categorie. Je log in kladblok exporteren om te controleren.

 • Juiste categorie gekozen
 • Juiste adressering
 • Indien gewenst club vermelden
 • Vermelden van de afdeling voor het afdelingsklassement
 • Voorbeelden Cabrillo versie 3
 • Voorbeelden Cabrillo versie 2

PACC