Electron mei 2015

Electron mei 2015Op de Electron voorpagina

Op pagina 194 e.v. vindt u een verslag van Carlo Houben ON4BR, lid van de Rockall DX group, van Iran 2015 Kish Island EP6T.

De Comudipool

Dit artikel over de comudipool is eigenlijk geen artikel, maar een gedeelte uit ‘Reflecties door PA0SE’ van oktober 1993. Dit is het vierde artikel van een serie oude artikelen die we in 2015 opnieuw publiceren.

De Wadley-loop afstemming

Een ontvanger tot 30 MHz met vrijlopende oscillatoren en toch stabiel: Wadley. Theo Faber PA2THF laat het zien.

Oude UPS-accu’s

Pc’s waarop belangrijke programma’s draaien worden vaak tegen onver- wachte stroomstoringen beschermd met een UPS (Uninterruptible Power Supply). Daar zitten accu’s in die periodiek worden vervangen. Kunnen zendamateurs nog wat met die afgedankte accu’s? Een artikel van Henk Vrolijk PA0HPV.

Struikelblokken bij de zendexamens (10)

Niet alle examenvragen zijn louter theoretisch. De in dit artikel door Henk Vrolijk PA0HPV behandelde meting aan een transistor is praktisch en goedkoop uit te voeren, en kan erg nuttig zijn.

En verder…

  • Louis van de Nadort PA0LOU Silent Key
  • PA6HEM
  • Iran 2015 Kish Island EP6T
  • Laatste nieuws 50ste VPK
  • Splitsing Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning
  • VHF en hoger
  • Molenweekend 9 en 10 mei 2015
  • Speciale roepletters P(x)45FREE en PA45FREEDOM
  • PA2015KDD Koningsdag Dordrecht 2015
  • PA125VVG Vincent van Gogh