Gesproken Electron gestopt

Gesproken Electron heeft te weinig insprekers

Gesproken Electron heeft helaas nog steeds te weinig insprekers en is derhalve gestopt. Het VERON hoofdbestuur zoekt nu naar alternatieven voor de doelgroep.Zoals de vaste groep luisteraars van Gesproken Electron intussen gemerkt hebben is er de laatste maanden helaas geen Gesproken Electron meer uitgekomen. De reden hiervan is dat er te weinig insprekers zijn.

Een oproep voor nieuwe insprekers in het meinummer 2015 van Electron heeft helaas geen nieuwe insprekers opgeleverd.

Het VERON hoofdbestuur bekijkt nu of de doelgroep van Gesproken Electron wellicht op een andere wijze bediend kan worden.

73,

Michel, PE1NVK
Hoofdredacteur Electron