Algemene verordening gegevensbescherming, in het kort AVG

Algemene verordening gegevensbeschermingMet ingang van 25 mei 2018 moeten alle organisaties die met persoonsgegeven werken voldoen aan de nieuwe privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming. Geen enkele organisatie is uitgezonderd, grote bedrijven als Akzo, Shell maar ook een lokale klaverjasvereniging met weinig leden. De Algemene verordening gegevensbescherming is een wetgeving die opgelegd wordt vanuit de EU en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens die per individuele lidstaat is geregeld.

Waarom deze nieuwe wet?

Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening.

AVG vereniging

Het implementeren van deze wetgeving is veel werk en juridisch bijzonder complex. Een uittreksel van deze AVG is hier te downloaden. De VERON heeft daarom de hulp ingeroepen van een organisatie die zich alleen bezighoudt met het begeleiden van verenigingen om per 25 mei 2018 te voldoen aan deze strenge wetgeving. Bij niet voldoen aan de AVG kunnen de boetes oplopen tot maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet.

Algemene verordening gegevensbescherming FAQ op Afdelingen Forum

Op 11 december 2017 is de eerste informatiebrief naar de afdelingen gestuurd met een vervolg op 12 januari 2018. Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens, bedrijf/stichting en/of vereniging krijgt met deze wetgeving te maken. Op YouTube staat een duidelijke uitleg over het hoe en waarom van deze wetgeving. Iedereen die over persoonsgegevens kan beschikken moet geregistreerd worden in een register. En zal moeten verklaren dat de privégegevens privé blijven middels een geheimhoudingsverklaring. Binnenkort komt er op het afdelingenforum een topic “Algemene verordening gegevensbescherming FAQ”, zodat de vele vragen die er zullen zijn en gaandeweg komen beantwoord kunnen worden.

De VERON maakt werk van uw persoonsgegevens en zal 25 mei 2018 voldoen aan de AVG.
Word lid van de VERON