N-herijking FAQAlles wat je wil weten over de herijking van de N-registratie

De VERON wordt regelmatig benaderd met vragen over de herijking van de N-registratie. Wie, wat, waar, hoe, wanneer en waarom? Dat begrijpen wij maar al te goed. Voor alle antwoorden op deze vragen, hebben wij daarom deze “N-herijking FAQ (Frequently Asked Questions) pagina” opgesteld.

Wat is de N-herijking?

Het proces waarin een voorstel wordt uitgewerkt om te komen tot een (mogelijke) herijking van de N-registratie.

Waarom een herijking?

In 2014 en 2016 nam de Verenigingsraad van de VERON voorstellen aan Agentschap Telecom te verzoeken tot uitbreiding van de frequenties voor N-amateurs. Het ging om het segment 7000 tot 7050 kHz in de 40 m band en de 23 cm band. De VERON heeft in het halfjaarlijkse Amateuroverleg aan AT (Agentschap Telecom) verzocht om N-amateurs toegang te geven tot deze banden. N.a.v. deze verzoeken heeft AT de verenigingen gevraagd om een herijking uit te voeren voor de N-registratie.

Wie maken het voorstel tot herijking?

De VERON en VRZA maken samen één voorstel. De VERON vertegenwoordigt meer dan de helft van alle radiozendamateurs in Nederland. Een behoorlijk representatieve groep dus.

Wat houdt die N-herijking in?

De VERON en VRZA gaan in een voorstel het volgende bepalen:

  • Waar dient de N-registratie voor?
  • Welke kennis en kunde moet je in huis hebben om N-amateur te worden?
  • Welke frequenties horen bij de N-registratie?
  • Kunnen deze frequenties daarvoor dienen?

Hoe komt de herijking tot stand?

De VERON gaat advies vragen aan alle leden. Daarvoor schrijft de VERON een online enquête uit. De VRZA heeft een werkgroep ingesteld waarin N-amateurs zitting nemen.

Wanneer start de enquête van de VERON?

Deze start 15 mei 2017 en duurt drie weken. De enquête wordt op onze website beschikbaar gesteld. Hiervoor is al een speciale pagina aangemaakt.

Wie kunnen meedoen aan de enquête?

De leden van de VERON kunnen meedoen. Om deel te kunnen nemen heb je een geldig lidmaatschapsnummer en de postcode nodig van het adres waar jouw Electron wordt bezorgd.

Waarom moet ik mijn lidmaatschapsnummer en postcode opgeven?

De enquête is uitgeschreven om te bepalen hoe de leden van de VERON denken over de N-herijking. Hiervoor moet onderscheid gemaakt kunnen worden of de respondent ook werkelijk lid is van de VERON. Op deze manier kunnen resultaten van niet VERON leden uit de resultaten worden gefilterd om een representatieve uitslag te krijgen. De privégegevens worden verder niet gebruikt en/of gedeeld.

Wat gebeurt er met de uitslag van de enquête?

Een speciaal hiervoor in het leven geroepen VERON werkgroep N-herijking gaat op basis van de resultaten van de enquête en advies van deskundigen een concept voorstel uitwerken.

Wie hebben zitting in de VERON werkgroep N-herijking?

De werkgroep bestaat uit twee leden, beiden lid van het hoofdbestuur:

  • Bram van den Berg PB0AOK
  • Peter Zwamborn PE1GEX

Zij rapporteren aan het gehele hoofdbestuur.

Hoe gaan de VERON en VRZA samenwerken?

De verenigingen gaan een eigen voorstel maken. Vervolgens zullen deskundigen van de VERON en VRZA hier één voorstel van maken wat representatief is voor alle radioamateurs in Nederland.

Wanneer gaat dit voorstel naar AT?

De verenigingen gaan hun best doen om het voorstel op het 96e Amateuroverleg, najaar 2017, aan AT voor te leggen. De VERON kiest wel voor kwaliteit boven snelheid. Mocht het niet lukken om voor die tijd een goed voorstel te hebben, dan wordt het later aan AT voorgelegd.

Hoe lang duurt het voordat de N-herijking wordt doorgevoerd?

Nadat het de verenigingen het voorstel bij AT hebben ingediend, volgt nog een periode waarin AT het voorstel gaat toetsen. Dat is een secuur proces wat tijd nodig heeft. Het kan zijn dat uit toetsing blijkt dat het voorstel niet uitgevoerd kan worden. Het voorstel moet dan aangepast en opnieuw ingediend worden. Wanneer het voorstel door AT wordt aangenomen volgt een administratief proces waarin de regelgeving gewijzigd moet worden. Al met al is de verwachting dat mogelijke wijzigingen voor N-amateurs zeker niet vóór 2019 doorgevoerd zullen zijn.

Hoe worden de VERON leden op de hoogte gehouden?

Op deze website staat een speciale projectpagina N-herijking. Daarop kun je de voortgang van het project volgen. Mochten er bijzondere zaken zijn om te vermelden, dan zullen we daar apart over publiceren.

Nog meer vragen?

Ben je VERON-lid en heb je nog meer vragen over de N-herijking? Neem dan contact op met het bestuur van je lokale VERON afdeling.