De VERON en de IARU

IARUOnze vereniging behartigt internationaal de belangen van alle radioamateurs in Nederland  bij de International Amateur Radio Union (IARU). De leden van de VERON kunnen via de jaarlijkse Verenigingsraad (VR) veel invloed uitoefenen op het beleid wat de VERON internationaal voert. Dit gebeurt door middel van het opstellen van VR-voorstellen binnen de eigen VERON afdeling. Deze ingediende voorstellen worden tijdens de verenigingsraad beoordeeld, besproken en in stemming gebracht. Na aanname van het voorstel door de verenigingsraad wordt het op de agenda van de komende IARU bijeenkomst gezet.

Ons en uw contactpersoon bij de IARU

Remy Denker PA0AGF en Eric-Jan Wösten PA0ERC zijn beide IARU liaison officer.