De VERON en de IARU

IARUOnze vereniging behartigt nationaal en internationaal de belangen van alle radioamateurs in Nederland bij de IARU (International Amateur Radio Union). De leden van de VERON kunnen via de jaarlijkse VR (Verenigingsraad) veel invloed uitoefenen op het beleid wat de VERON internationaal voert. Dit gebeurt door middel van het opstellen van VR-voorstellen binnen de eigen VERON afdeling. Deze ingediende voorstellen worden vervolgens tijdens de VR beoordeeld. Eventueel kunnen voorstellen ook nog worden geamendeerd. En na het bespreken worden ze in stemming gebracht. Na aanname van het al dan niet geamendeerde voorstel door de VR wordt het op de agenda van de komende IARU-bijeenkomst gezet.

Ons en uw IARU-contactpersoon

Beide Remy Denker PA0AGF en Gert van Loo PA2LO zijn IARU liaison officer. Benader ze gerust voor vragen over deze materie. Ze zijn meer dan bereid om tekst en uitleg te geven. Dus blijf niet met vragen zitten. Maar stel ze direct. En wordt er wijzer van.