Artikelen door Johan Evers (PE1PUP)

Wijziging radiolocatie in de 70 cm-band

Wijziging betreffende radiolocatie in de 70 cm-band Agentschap Telecom is voornemens om het onbemand frequentiegebruik (o.a. voor radiolocatie) lager in de, voor radiozendamateurs beschikbare, 430 – 440 MHz band onder te brengen. Sinds oktober 2008 heeft het agentschap in dit banddeel geen vergunningen meer uitgegeven voor onbemand frequentiegebruik. Voor radiozendamateurs betekent dit dat de digitale […]

DARES neemt deel aan ‘Oefening FLOODEX’

‘Oefening FLOODEX’ wordt grootse DARES uitdaging Van 21 t/m 25 september 2009 wordt DARES in het kader van een grootschalige rampenoefening gealarmeerd en daadwerkelijk ingezet. Het FLOODEX oefenscenario gaat uit van een overstroming, waarbij delen van landen rondom de Noordzee door extreme weersomstandigheden onder water zullen lopen. Hierbij worden het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, België […]

Een historische vergadering tussen VERON en VRZA

Deze historische vergadering krijgt een vervolg in oktober Op 14 mei jongstleden heeft een historische vergadering plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur van de VERON en het bestuur van de VRZA. Nadat de VRZA zich in 1951 had afgesplitst van de VERON hebben beide verenigingen weinig contact met elkaar gehad. De laatste jaren werd de roep om meer […]

EmComm Startpagina

Emergency Communication startpagina Sinds 24 mei 2009 is de Emergency Communication Startpagina online. Hierop staan veel hyperlinks naar websites over ‘emergency communication’, DARES, gerelateerde buitenlandse organisaties, alles wat de overheid doet aan crisiscommunicatie en aanverwante onderwerpen.