Collectieve abonnementen en tijdschriften service 2017

qst-magazine-2016Evenals in voorgaande jaren bestaat voor het jaar 2017 de mogelijkheid om via het VERON Service Bureau, tegen gereduceerd tarief, abonnementen op verschillende tijdschriften af te sluiten.

Deze service is exclusief voor VERON leden.

De volgende abonnementen kunt u bij ons bestellen:

Bestel-	Tijdschrift			Leden	
nummer					prijs
721	QST Luchtpost 1 jaar	ARRL	€  74,00
722	QST Luchtpost 2 jaar 	ARRL	€ 132,00
723	QST Luchtpost 3 jaar	ARRL	€ 195,00
730	Radio Communications	RSGB	€  68,00
741	Funk-Amateur			€  47,00
742	Dubus (4 nrs per jaar)		€  30,00
743	UKW-Berichte			€  29,00
744	Elektor Gold			€ 117,50
745	Funk-Amateur Plus (met CD)	€  52,00

Diegenen die een meerjarig abonnement hebben lopen krijgen QST natuurlijk gewoon toegezonden.

Belangrijk

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat uw abonnementsgelden tijdig in ons bezit zijn. Maar in ieder geval voor de uiterste ontvangstdatum, 10 november 2016.

U kunt het bedrag overmaken op onze speciale girorekening (IBAN: NL78 INGB 0003 5057 48). Vermeld op de overschrijvingskaart de gewenste bestelnummers. Maakt u geld over via internetbankieren, verzuim dan niet uw adres postcode en woonplaats te vermelden, dit gebeurt namelijk niet automatisch.

Wij vragen uw begrip voor het tijdstip waarop de betaling binnen moet zijn, doch in verband met de verwerking zowel bij ons als bij de diverse leveranciers is hieraan niet te ontkomen.

Klachten over de bezorging kunt u aan ons adresseren en wel met betrekking tot

  • binnenlandse tijdschriften tussen 16 januari en 1 februari
  • buitenlandse tijdschriften tussen 15 februari en 1 maart

Namens het VERON Service Bureau
Krish Bangoer.

Neem contact op via het contactformulier.