Inhoudsopgave VERON Vademecum 2016

Het handboek voor de Nederlandse radioamateur

Het Vademecum is hèt naslagwerk en handboek voor de radioamateur en mag eigenlijk in geen enkele shack ontbreken.

Het bevat heel veel praktische informatie over onze hobby. Het vademecum doet dienst als stevig naslagwerk voor, tijdens en na het werken met de radio apparatuur. Om goed te kunnen beoordelen of dit naslagwerk ook voor u de nodige gaten in uw kennis kan opvullen, hebben wij op deze pagina de complete inhoudsopgave van de volledig herziene 2016 editie opgenomen. Dit geeft een goede indruk van de in het boek behandelde zaken. Dus komt u via een zoekmachine op deze pagina terecht omdat de inhoudsopgave van het vademecum uw zoekterm bevat, dan is dit een goed moment een eigen exemplaar van het vademecum te bemachtigen. Het Vademecum is via de VERON webshop online te bestellen.

Inhoudsopgave VERON Vademecum:

1 DE VERON 1
1,1 De VERON als vereniging 1
1,2 VERON-afdelingen 2
1,3 Geografische indeling van de VERON-afdelingen 3
1,4 VERON VerenigingsRaad (VR) 4
1,5 De VERON huisstijl 6
2 BUREAUS, COMMISSIES EN WERKGROEPEN 9
2,1 Traffic Bureau 9
2,2 VHF-en-hoger Commissie 10
2,3 NL-commissie 10
2,4 Jeugd en Jongeren commissie 11
2,5 Technische commissie 12
2,6 EMC/EMF commissie 12
2,7 Commissie opleiding zendexamen 13
2,8 Public Relations Commissie (PRC) 13
2,9 Verenigingszender PI4AA 14
2,10 De VERON website en ICT werkgroep 14
2,11 Evenementen commissie 15
2,12 VERON-Fonds 15
2,13 Commissie Gehandicapte Radioamateurs (CGR) 16
2,14 Werkgroep Overleg Overheid (WOO) 16
2,15 Stichting Servicebureau VERON 18
2,16 Vossenjacht commissie 18
2,17 Het verenigingsblad ELECTRON 19
2.17.1 Algemeen 19
2.17.2 Hoe maak ik een artikel voor Electron? 19
2,18 Hoofdbestuursleden, commissieleden en afdelingssecretarissen 20
3 ONDERSCHEIDINGEN VAN DE VERON 21
3,1 Ereleden 21
3,2 Leden van verdienste 22
3,3 Gouden speld 24
3,4 Amateur van het jaar 27
3,5 Monument voor gevallenen in WO II 27
4 EVENEMENTEN 29
4,1 Algemene evenementen 29
4.1.1 Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) 29
4.1.2 VERON Pinksterkamp 30
4.1.3 Velddagen 31
4.1.4 HF-dag 31
4.1.5 JOTA-JOTI 31
4.1.6 VHF-en-hoger-dag 31
4.1.7 Nederlands kampioenschap vossenjagen 32
4.1.8 Duits Nederlands Amateur Treffen (DNAT) 32
4,2 Evenementen van afdelingen 33
4,3 Evenementen buiten VERON-verband 33
5 ENKELE ORGANISATIES WAARMEE DE VERON SAMENWERKT 35
5,1 Stichting CAMRAS (C.A. Muller Radio Astronomie Station) 35
5,2 Radiomuseum ‘Jan Corver’ 38
5,3 Surplus Radio Society (SRS) 38
5,4 Stichting Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) 39
5,5 De Stichting Radioamateurexamens 41
5,6 Het Wetenschappelijk radiofonds VEDER 41
6 IARU, ITU, CEPT, DGETM EN Agentschap Telecom 43
6,1 International Amateur Radio Union (IARU) 43
6,2 International Telecommunication Union (ITU) 45
6.2.1 Algemeen 45
6.2.2 Amateurdiensten (Radioreglement uitgave 2012) 46
6,3 CEPT 47
6,4 Adressen 48
7 REGISTRATIEBEWIJZEN EN GEBRUIKERSBEPALINGEN RADIOZENDAMATEURS 53
7,1 De registratie 53
7.1.1 Klassen 53
7.1.2 De studie 53
7.1.3 Het examen 53
7.1.4 Roepletters en registratiebewijs 53
7.1.5 Naar het buitenland 54
7,2 Gebruiksbepalingen amateurfrequentiegebruik 54
7.2.1 Registratie 54
7.2.2 Algemene gebruiksbepalingen 55
7.2.3 Specifiek voor groepsevenementen 56
7.2.4 Specifiek voor onderwijsinstellingen 56
7.2.5 Specifiek voor verenigingen en stichtingen van radiozendamateurs 56
7.2.6 Begrippen 56
7.2.7 Frequentiegebruik 57
7.2.8 Bijzondere roepletters 58
7.2.9 Frequentieruimte in Nederland toegewezen aan radiozendamateurs 59
7.2.10 Klassen van uitzending 60
8 PREFIXEN, LANDEN EN DXCC 61
8,1 Het beleid voor roepletters 61
8.1.1 Wettelijke grondslag 61
8.1.2 Wat zijn roepletters 61
8.1.3 Aan Nederland toegewezen roepletters 61
8,2 Het vinden van entiteit van een amateurstation 62
8.2.1 Prefixen DXCC en zones 63
8.2.2 ARRL DXCC-entiteitenlijst 114
8.2.3 Vervallen DXCC-entiteiten 124
9 AMATEURBANDEN 127
9,1 Indeling van het frequentiespectrum 127
9,2 Grondslagen van de bandplannen 127
9,3 Amateurbanden in Nederland 129
9,4 HF-banden 129
9.4.1 Algemene opmerkingen 129
9.4.2 Bandindeling 130
9.4.3 Contesten en contest(vrije) segmenten 135
9.4.4 Ontmoetingsfrequenties voor QRP-, QRS-stations, PSK31 en noodverkeer 135
9,5 Bandindeling VHF/UHF/SHF en hogere banden 136
9.5.1 Algemene opmerkingen 136
9.5.2 Bandindeling VHF-banden 137
9.5.3 Bandindeling UHF-banden 141
9.5.4 Bandindeling Microgolfbanden 147
10 VOORTPLANTING (PROPAGATIE) VAN RADIOGOLVEN 155
10,1 Voortplanting van korte golven (HF) 155
10,2 Interpretatie van propagatieverwachtingen 157
10,3 Korte termijn variaties 158
10,4 Voortplanting van VHF/UHF en microgolfsignalen 159
10.4.1 Troposferische propagatie 159
10.4.2 Ionosferische propagatie 162
10,5 DK0WCY/DRA5 uitzendingen met propagatiegegevens 165
10,6 VOORTPLANTING IN DE DIVERSE AMATEURBANDEN 166
11 AMATEURRADIOVERBINDINGEN 169
11,1 Hoe maak ik een verbinding via amateurradio? 169
11.1.1 Telefonieverbinding 169
11.1.2 Telegrafieverbinding 170
11.1.3 Samenvatting 170
11.1.4 Hoe te beginnen op een vrije frequentie 170
11.1.5 Hoe een station aan te roepen dat al zendt 170
11.1.6 Hoe te handelen wanneer het contact is gemaakt 171
11.1.7 Hoe te handelen na het afsluiten van een contact 171
11.1.8 Nuttige wenken 171
11.1.9 Ethiek in onze hobby 172
11,2 Het jagen op DX 173
11.2.1 HF-banden 173
11.2.2 DX op VHF/UHF 176
11,3 Het werken met klein vermogen (QRP) 177
11,4 AmateurTeleVisie (ATV) 177
11,5 Meteor Scatter QSO’S 179
11,6 Digitale gegevensoverdracht 183
11.6.1 Packet Radio 183
11.6.2 Digitale modes 183
11,7 De lange golf amateurband 187
11,8 Amateurradio bij noodsituatie 190
11,9 Seinen en opnemen van morsetekens 191
11.9.1 De Morsecode 191
11.9.2 Leren seinen door middel van de telmethode 191
11.9.3 Leren opnemen en seinen op het gehoor 193
11.9.4 Hulpmiddelen voor het opnemen en seinen van morsetekens 193
11,10 Het internationale spellingsalfabet 194
11,11 RST-code 195
11.11.1 Voor telegrafie en telefonie 195
11.11.2 MOS voor gedigitaliseerde spraak 196
11.11.3 RSQ voor digitale signaaloverdracht 196
11,12 Signaalsterkte en S-meter 197
11,13 De Q-code 200
11,14 Telegrafie afkortingen 202
11,15 Algemene afkortingen en woordenlijst 205
12 BAKENS EN ANDERE ONBEMANDE STATIONS 215
12,1 Bakens en bakenwaarneming 215
12,2 Bakenoverzicht HF-bakens 216
12.2.1 NCDXF-bakens 216
12.2.2 Wereldwijde lijst van HF-bakens 217
12,3 VHF/UHF/SHF-bakens 236
12.3.1 VHF-bakens 236
12,4 Onbemande stations in Nederland 255
12.4.1 Bakens in Nederland 255
12.4.2 FM-relaisstations in Nederland 255
12.4.3 Digitale stations (packet radio) 260
12.4.4 ATV-relaisstations 260
12,5 Relais en CTCSS 262
13 AMATEURSATELLIETEN 263
13,1 Inleiding 263
13,2 Wat is er nodig aan apparatuur 264
13,3 Gebruiksschema’s 267
13,4 Operating practice 268
13,5 Welke satellieten zijn beschikbaar 269
13,6 Wanneer kan ik welke satelliet gebruiken 269
13,7 NASA baanparameters 269
13,8 Geschiedenis 270
13,9 Internet voor achtergrond informatie 271
14 WEDSTRIJDEN, FORMULIEREN EN CERTIFICATIEN 273
14,1 Wedstrijden 273
14.1.1 HF banden ( 135 kHz tot 30 MHz) 273
14.1.2 Contesten op VHF/UHF/SHF banden (50MHz en hoger) 276
14.1.3 Wedstrijden voor luisteramateurs 278
14,2 Contest Logsheets 279
14.2.1 Contest formulieren op de HF banden 280
14.2.2 Contest logprogramma’s 280
14.2.3 Contestlogs voor VHF/UHF/SHF banden 281
14,3 Certificaten 282
14.3.1 Door Traffic Bureau uitgegeven certificaten voor radiozendamateur en luisteramateurs 282
14.3.2 Door de NL-commissie uitgegeven certificaten voor de luisteramateurs 283
14.3.3 YL-certificaten 284
14.3.4 Het aanvragen van VERON-certificaten 284
14.3.5 Regels voor het aanvragen van certificaten in IARU verband 285
14.3.6 Overige certificaten 286
14,4 VERON HF DX Honor Roll 288
14,5 Diplom Interessen Gruppe (DIG) 288
14,6 Indeling van de wereld in CQ-zones 291
14,7 Indeling van de wereld in ITU-zones 295
14,8 De staten van de USA en de provincies van Canada 298
14,9 Russische Oblasten 299
14,10 Islands On The Air Award programma (IOTA) 300
15 OPERATIONELE HULPMIDDELEN 325
15,1 Storing en ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC) 325
15.1.1 Storing door een amateurzender 325
15.1.2 Storing of ruis op HF 325
15.1.3 Storing in de ontvangst op banden van Amateurdienst 327
15.1.4 Storing (in band) door niet-amateurstations 327
15,2 Blootstelling aan ElektroMagnetische Velden (EMF) 328
15.2.1 Gezondheidseffecten van radiofrequentievelden 328
15.2.2 Berekenen van de veiligheidsafstand 330
15,3 Vergunningen voor antenneplaatsing 333
15.3.1 Vergunningsvrij en vergunningsplichtig 333
15.3.2 Toestemming van verhuurder 335
15,4 Verzekeringen 336
15.4.1 Algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de VERON 336
15.4.2 Verzekering voor relaisstations 336
15.4.3 Aansprakelijkheid particulieren 337
15,5 IARU Monitoring System (Ex Intruder Watch) 337
15,6 QTH-locators 339
15,7 QSL-kaarten 345
15.7.1 Gebruik van QSL-kaarten 345
15.7.2 QSL-kaarten (laten) maken 347
15.7.3 QSL-kaartenverzameling 348
15.7.4 Dutch QSL-Bureau (DQB) 349
15.7.5 Reglement DQB 349
15.7.6 Regionale QSL-managers 352
15.7.7 Landen zonder QSL-bureau 352
15.7.8 Plaatsnamen in Nederland met VERON-afdelingsnummers 353
15,8 Logbook Of The World – ARRL 370