Errata/aanvullingen VERON Vademecum 2016

Het Vademecum is hèt naslagwerk en handboek voor de radioamateur en mag eigenlijk in geen enkele shack ontbreken.

Maar bij de samenstelling van zo’n dik boekwerk sluipt er wel eens een foutje in. En soms haalt de tijd bepaalde feiten in na publicatie. Onderstaande erratalijst geeft aan waar een kanttekening of correctie moet worden geplaatst.

Heeft u zelf nog een onvolkomenheid in het Vademecum gevonden, of mist u bepaalde zaken? Meld dit dan aan onze Algemeen Secretaris via ons online contactformulier.

Erratalijst VERON Vademecum 2016:

Hoofdstuk Pagina
H 3.3 Gouden Speld
 Naam Roepnaam
149 Kroon J. PA0IS PA0IS moet worden PA0IF 26
185 Dikker H. PA3HGD PA3HGD moet worden PA2HGD 26
H 3.3 Gouden Speld
De bestaande tekst komt te vervallen. De nieuwe tekst moet zijn: De Gouden Speld (GS) wordt toegekend aan personen die zich zichtbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het zend en/of luisteramateurisme, mits in relatie tot de VERON of IARU. De Gouden Speld bestaat uit een verguld VERON-insigne, zwart geëmailleerd, voorzien van een klein kransje en gemonteerd op een reversspeld. Hier hoort geen oorkonde bij.

 • Voordracht dient te geschieden door het VERON Hoofdbestuur, een afdelingsbestuur, een werkgroep of commissie.
 • Criteria voordracht:
  • Indien het een bestuurslid van een afdeling, commissie of werkgroep betreft dan moet de persoon daar meer dan 10 jaar lid van zijn geweest.
  • Indien het geen huidig bestuurslid van een afdeling, commissie of werkgroep betreft moet de genomineerde VERON lid zijn en niet langer dan twee jaar geleden minimaal 12 jaar daar lid van zijn geweest.
  • Indien niet aan voornoemde criteria wordt voldaan dan moet de voordracht voorzien zijn van een duidelijke motivatie die de aanvraag rechtvaardigt.
  • De aanvraag dient schriftelijk bij het HB te worden ingediend via de Algemeen secretaris (secretaris@veron.nl).
 • De aanvraag voor de GS wordt beoordeeld door het Hoofdbestuur van de VERON.
 • De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van het besluit.
 • Een toegekende GS wordt door een lid van het Hoofdbestuur uitgereikt.
 • Additionele informatie:
  • De GS wordt niet postuum toegekend.

De GS wordt niet aan Ereleden of Leden van Verdienste toegekend.

H 8.2.1 Prefixen, DXCC en zones
 PJA-PJZ  Nederlandse Antillen  94
 Vervallen:
 PJ5-8  Saba, St. Eustatius
 PJ5,6  St. Eustatius
 Vervangen door:
 PJ 5,6  Saba, St. Eustatius
H: 8.2.2 ARRL DXX-entiteitenlijst
 Vervallen:
 PJ2,4,5  Bonaire, Curacao  119
 PJ5-8  St. Maarten, St. Eustatius
 Vervangen door:
 PJ2  Curacao
 PJ4  Bonaire
 PJ 5,6  Saba, St. Eustatius
 PJ7  St Maarten
H: 8.2.3 Vervallen DXCC-entiteiten
 Toevoegen:
 Vervallen DXCC lijst:  124
 ZA PJ 2,4,5 Bonaire, Curacao (51)
 ZA PJ 5-8 St. Maarten-Saba-St. Eustatius (52)
 EU R1/MV Malvj Vysotskij (53)
 Opmerkingen:
 Voetnoot 53 Het jaartal 2016 moet vervangen worden door 2012
H: 11.12 Signaalsterkte en S-meter
H: 12.4.2
PI2GAY Kerkraden moet zijn: Kerkrade
PI2ASD (Amsterdam) Ingangsfrequentie 1291.400 (MHz) is niet in gebruik
H: 14.5 W-DIG-PA Award
naam van G .Boomsma is vervallen vervangen door: Piebe Jan van den Berg, PE1LZS, Lycklamaweg 45, 8471 JV, Wolvega. 288
H: 14.5 DIG-PA Postcode award
Theo Kindts PA3HEN DIG 5419 is vervallen vervangen door: Piebe Jan van den Berg, PE1LZS, Lycklamaweg 45, 8471 JV, Wolvega. 289

Aanvullingenlijst VERON Vademecum 2016:

Hoofdstuk Pagina
H: 3.4 Amateur van het Jaar
Boer de, P.T. PA3FWM 2015 27
Langenhuysen R. PA0RYL 2016 27
Leeuw de, R PE1ASH 2017 27
Fockens T.W.H. PA0KDF 2018 27
H: 12.4.2 FM-relaisstations in Nederland  256
Roepletters Plaats Ingang (MHz) Uitgang (MHz) QTH locator CTSS (Hz)
 PI3ZAZ  Assendelft  145,112.5 MHz  145,712.5 MHz  JO22IL  ctcss 88,5 Hz

Tone: 1750 Hz

 PI3ZAZ  Assendelft  431,6375 MHz  430,0375 MHz  JO22IL  ctcss 88,5 Hz

Tone: 1750 Hz

Nieuwe afdelingenkaart voor VERON Vademecum 2016:

Errata/aanvullingen Vademecum 2016