Redactie Electron zoekt redactiesecretarisElectron zoekt redactiesecretaris!

De redactie van Electron zoekt een nieuwe redactiesecretaris!

Electron is het maandblad van de VERON (Vereniging Experimenteel Radio-Onderzoek Nederland). VERON vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse zendamateur, ook bij internationale organisaties en overheden. Het blad Electron brengt maandelijks een mix van artikelen over radio-amateurisme, rubrieken, verslagen en aankondigingen.

Electron voor en door de leden

Electron is bedoeld voor alle leden van de VERON, jong en oud, beginnend of zeer ervaren in de radiohobby. Het staat alle leden van de vereniging vrij om aankondigingen, verslagen, (technische) artikelen of aanzetten daartoe in te sturen. Dat gebeurt dan ook zeer frequent, en dat betekent dat bijhouden van de mail en tijdig antwoorden en goed archiveren erg belangrijk is.
De redactie bewerkt de binnengekomen stukken in samenwerking met de auteur. Soms maakt de redactie zelf artikelen. Onze fotoredacteur zorgt desgewenst voor bewerking van het beeldmateriaal. Verder hebben we ook een tekenredacteur die desgewenst zorgt het maken of bewerken van de tekeningen.
Eindredactie en opmaak zijn uitbesteed aan professionele bureaus die nauw samenwerken met de (hoofd)redactie. De redactie, inclusief hoofd- en eindredacteur, vergadert elke eerste maandag van de maand in Arnhem.

Taken redactiesecretaris:

 • Samen met de hoofdredacteur zorg je voor planning, organisatie en voorbereiding van de maandelijkse redactievergaderingen. Je draagt zorg voor de verslaglegging en bewaakt de planning.
 • Dagelijks beheren, doorsturen en beantwoorden van binnengekomen e-mails en artikelen.
 • Zorgen dat alles correct gearchiveerd wordt en blijft.
 • Beheren van de map ‘nieuw binnengekomen artikelen’ op de server
 • Maandelijks helpen met laatste correctie van de opgemaakte kopij

Wat moet je kunnen of hebben:

 • Allereerst moet je natuurlijk belangstelling hebben voor radioamateurisme. Bij voorkeur heb je een NL-luisternummer een PD- of PA-registratie of bent hier mee bezig.
 • Je kunt goed omgaan met deadlines. Het leeuwendeel van de functie is thuiswerk. Daarom zijn computervaardigheden belangrijk en dus ook kunnen werken met Windows en Office en dergelijke.
 • Je bent precies en accuraat en hebt goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal.
 • Je kunt goed organiseren en houdt van samenwerking met verschillende mensen.
 • Het is belangrijk dat je elke werkdag wat tijd kunt vrijmaken voor het bijhouden van de e-mail. Dat kan ook in de avonduren. In de laatste en eerste week van de maand is het goed als je op tenminste twee momenten op de dag of avond de e-mail kunt beheren. Dan is het mailverkeer het intensiefst.
 • De eerste maandag van de maand moet je in de gelegenheid zijn om naar Arnhem te komen voor de vergaderingen.
 • Elke maand, meestal in tweede, soms derde week van de maand, extra tijd vrijmaken voor helpen met de laatste correcties van de opgemaakte kopij.

Vrijwilligers zijn het hart van de vereniging

Als je het leuk lijkt om te werken met een gezellige groep gelijkgestemden. En wil jij je ook inzetten voor de maandelijkse verschijning van het lijfblad van de VERON? Stuur dan een e-mail naar electron@veron.nl