In 2020 is de algemeen penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Daarom ontstaat er per VR 2020 een vacature voor algemeen penningmeester.

Algemeen penningmeester, waarin is opgenomen de functie van penningmeester van

 • Stichting Service Bureau
 • VERON fonds

De Algemeen penningmeester is lid van het dagelijks bestuur, hoofdbestuur van de VERON, en is verantwoordelijk voor het integrale financieel beleid van de vereniging. U bent tevens bestuurslid van het Service Bureau en het VERON fonds.

Natuurlijk beschikt u over de benodigde financiële kennis en commerciële vaardigheden.
U woont onder andere de maandelijkse hoofdbestuursvergaderingen bij.

Tot uw takenpakket behoren onder meer

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de controle van de voortgang hierop.
 • Controleren van inkomende facturen en declaraties.
 • Contacten met financiële instellingen en overige aan de VERON dienstverlenende ondernemingen.
 • Controle van inkomende jaaroverzichten en begrotingen van afdelingen en contacten.
 • Verantwoordelijk voor de betalingen en geldverkeer van de vereniging.
 • Eindverantwoordelijk voor het financieel beheer.
 • Contacten met het centraal bureau en de financiële administratie.

De hieronder genoemde aspecten maken geen deel uit van uw takenpakket.

 • Bijhouden van de dagelijkse boekhoudingen.
 • Opstellen van de jaarrapportages.
 • Voeren van de ledenadministratie.
 • Het incasseren van de contributie.
 • Verzorgen van de aangiften BTW.
 • Facturatie van de reclame-inkomsten.

U krijgt voor deze functie administratieve ondersteuning van de huidige Algemeen penningmeester. En krijgt de ruimte om de functie op uw eigen wijze in te richten.

Uw interesse in de wereld van de Radioamateur wordt zeer op prijs gesteld.
Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij de Algemeen Penningmeester Peter de Bruijn PA3CWS (telefoon: 06 14769220).