PA0STE-WVR2013Hoofdbestuurslid Paul Sterk (26-11-1947), op de foto links, had al op jonge leeftijd interesse in elektronica en radiotechniek. Dit resulteerde uiteindelijk in een lidmaatschap van de VERON in juni 1963.

Na  zijn HTS studie elektronica en een korte loopbaan in het buitenland in de Röntgentechniek, aanvaarde hij een functie in Nederland. Hierdoor was er weer tijd voor de hobby en werd de zendmachtiging behaald in 1974, met de roepletters PA0STE.

Interessegebieden:

Paul is nu gepensioneerd. Zijn hobbyinteresse ligt bij VHF/UHF/SHF waarbij hij zich o.a. bezig heeft gehouden met DX-en, ATV, Satelliet communicatie, en veel zelfbouw. Hij probeert dat nog wel te doen, voor zover de huidige VERON activiteiten dat toestaan (zie verder).

VERON afd. ’s-Hertogenbosch en stichting BRAC:

Paul heeft, met een korte onderbreking, zo’n 25 jaar lang in het afdelingsbestuur gezeten van afd. ‘s-Hertogenbosch, waar hij de taken, secretaris, voorzitter en bestuurslid heeft vervuld. 26 jaar lang heeft hij de afdelingszender PI4SHB (gedurende een korte tijd, afgewisseld met anderen) iedere zondag in de lucht gebracht. Ook stond hij aan de wieg van het BRAC-Nieuws, het afdeling blad van de afdeling. Alhoewel reeds vanaf het begin betrokken bij de Bossche Radiovlooienmarkt (Rosmalen), is de organisatie hiervan vanaf 1987 (en nu nog steeds) een van zijn belangrijkste taken. Aanvankelijk  grotendeels alleen met de afdelingspenningmeester, in de loop van de jaren is een ervaren team ontstaan. T.b.v. de organisatie van deze Radiovlooienmarkt is in 1996 stichting BRAC (Bossche Radio Amateur Club) opgericht, waarvan Paul vandaag de dag nog steeds voorzitter is. Deze radiomarkt is uitgegroeid tot het grootste radio evenement in ons land met grote internationale belangstelling. Wie kent deze markt niet ?

VERON Evenementen Commissie en Hoofdbestuur.

Toen Paul in 2000 uit het afdelingsbestuur stapte, is hij in september 2001 lid geworden van de VERON Werkgroep Evenementen, en in de VR van april 2002 is hij gekozen als voorzitter van deze werkgroep. Verbonden aan deze taak was ook het lidmaatschap van het VERON Hoofdbestuur. In het verleden zo besloten, want in de uitoefening van deze taak gaat veel geld om (DvdRA), en zijn vele contacten nodig. In de VR van 2003 is deze Werkgroep Evenementen gewijzigd in de Evenementen commissie.

Wat zijn de taken en activiteiten van de Evenementen Commissie:

De VERON Evenementen Commissie (EV-Cie) organiseert namens het Hoofdbe­stuur, de VERON evenementen en ondersteunt afdelingen (op verzoek) bij het organiseren van hun evenementen.

Het doel daarbij is, het bij elkaar brengen van een zo groot mogelijk aantal mensen zodat ervaringen in en met onze hobby worden uitgewisseld, zodat de interesse, belangstelling en zelfwerkzaamheid wordt bevorderd. De Evenementen die jaarlijks door de evenementen commissie worden georganiseerd zijn: De Dag voor de RadioAmateur (DvdRA), het VERON Pinksterkamp (VPK), en het leveren van een bijdrage aan de organisatie van het Duits Nederlandse Amateur Treffen, DNAT.

Bovendien beheert de EV-Cie enig materiaal waaronder o.a. de VERON-stand. Andere taken die de EV-Cie verricht, zijn o.a. het bijhouden en publiceren (in Electron) van een evenementenlijst. Als voorzitter geef Paul leiding aan deze commissie, er is een prima team opgebouwd, waarbij iedereen een taak heeft. Als voorzitter regelt Paul zelf een groot deel van de organisatie van de DvdRA. Voldoende motivatie om door te gaan wordt geput uit  de voldoening die de amateurs ondervinden als zij  een prettig en plezierig VERON evenement hebben meegemaakt.