Eric-Jan Wösten PA0ERCAlgemeen secretaris Eric-Jan Wösten, PA0ERC, maakt sinds 2011 deel uit van het VERON Hoofdbestuur. Hij is tandarts, specialist in orale implantologie en universitair docent. Hij is tevens secretaris van de Werkgroep Overleg en Overheid. Eerder was hij lid van het Traffic Bureau en secretaris van de afdeling Eindhoven.

Eric-Jan is actief radiozendamateur sinds 1979, met toentertijd grote belangstelling voor RTTY en vooral satellietcommunicatie. Tot 1993 werkzaam en woonachtig in Duitsland en actief als DJ0NJ. Daarna in Nederland eerst met roepletters PA3CEV en nu onder PA0ERC verschoof de activiteit naar packet-radio en vooral ATV op 23, 13 en 3 cm met veel zelfbouw. Tegenwoordig als er tijd is actief op VHF, Meteor Scatter en EME.