Chris van den Brg PA3CRXChris van den Berg, PA3CRX, is sinds 2013 lid van de VHF-UHF-Commissie als ATV Manager. In april 2015 werd hij door de Verenigingsraad benoemd tot voorzitter van deze commissie en werd tevens lid van het VERON Hoofdbestuur.

Op 12 jarige leeftijd (1972) kreeg hij belangstelling in radiotechniek  door een setje 27 MHz ‘walky talkies’. Na een eigen 4 transistor walkie talkie te hebben gekocht, hier een voeding voor te hebben gemaakt en 30 meter koperdraad te hebben opgehangen werden verbindingen door half Amersfoort gemaakt. Ondertussen werden verschillende zendertjes voor gebruik boven de 100 MHz gebouwd.

Via diverse AM bakjes en antenne experimenten in 1974 begonnen de bijeenkomsten bij de VERON afdeling Amersfoort te volgen, waar hij in 1975 lid van werd (NL4983).  Daarna cursus gevolgd bij de afdeling Amersfoort bij Jan van Essen (PA0SNE) en Pim Seckel (PA0SEC). Met succes werd de C- licentie behaald en kreeg Chris de roepletters PE1HMU. Daarna volgde hij een cursus CW bij de afdeling Amersfoort (bij PA3BJV en PA0ETE) en werd de A- licentie behaald. Zijn nieuwe roepletters werden PA3CRX.

In de loop van de tijd heeft Chris diverse experimenten gedaan met dump en surplus apparatuur die omgebouwd werden. Veel zelfbouwactiviteiten met transverters, zenders, versterkers, ontvangers en antennes. Diverse modulatie methoden zoals FM, SSB, AM, ATV en de eerste digitale data communicatie. Verbindingen maakt hij zowel lokaal als via ionosfeer, tropo, satelliet.

Ook is hij betrokken bij ATV repeater bouw en het beheer met diverse mede-amateurs. Hij verdiept zich graag in softwarepakketten voor simuleren en ontwerpen van antennes, schakelingen en voortplanting van radiogolven.

Chris heeft veel lezingen en publicaties verzorgd over uiteenlopende onderwerpen (van DC tot 24 GHz) voor CQ-PA, RAM, Electron en publicaties voor zijn afdeling Amersfoort. Ook een vaste bijdrager aan de ATV rubriek en Ongedempte Trillingen in Electron.

In de VHF-UHF-Commissie heeft hij o.a. ATV contesten gepromoot en logs verwerkt, de VERON ATV brochure gemaakt, het IARU ATV contest reglement opgezet en het log hiervoor aangepast. Naast het onderhouden van diverse nationale contacten heeft Chris tevens diverse internationale contacten zoals VHF-UHF-MW-managers van andere landen, de Agaf en BATC en in de IARU Wiki.

Met het voorzitterschap van de VHF-en-hoger commissie heeft Chris andere uitgangspunten over de doelgroep geïntroduceerd. Het uitgangspunt dat boven de 30 MHz alleen ‘weak signals’ interessant zijn is losgelaten. De nieuw vorm gegeven structuur en commissie vertegenwoordigt hierdoor veel meer leden die zich herkennen in de activiteiten van de commissie. Dit is onder andere doorgevoerd bij de VHF-en-hoger dagen, de website en Electron. In de ATV rubriek in Electron vulde Chris al vele pagina’s met informatie, sinds hij voorzitter is van de VHF-en-hoger commissie is dit verder uitgebreid met een diversiteit aan onderwerpen. Ook de website is grondig onder handen genomen met statische- en dynamische informatie.

Niet alleen als stuwende kracht van de VHF-en-hoger commissie maar ook als lid van het VERON hoofdbestuur is Chris kritisch. Qua nationaal overleg is tijdelijk deelgenomen in de WOO, bij meerdere dialoogsessies deelgenomen om in overleg met Agentschap Telecom tot de nieuwe gedragslijn te komen. Internationaal veel contacten onderhouden en informatie uitgewisseld met andere IARU leden. Organiseren en documenteren ligt in zijn aard waardoor nu diverse draaiboeken voor commissieactiviteiten beschikbaar zijn.

Vanuit het oorspronkelijk promoten van ATV zijn de nationale en IARU ATV contesten/ activiteitenweekenden door Chris georganiseerd.