Het VERON Hoofdbestuur en haar activiteiten

Het hoofdbestuur wordt aangestuurd vanuit de Verenigingsraad.Ons Hoofdbestuur bestaat uit leden die door de jaarlijkse Verenigingsgraad worden gekozen. Op geheel vrijwillige basis, en met hart en ziel, besturen ze onze vereniging. Maar wie zijn de mensen achter de naam en functie? Op deze pagina stellen de leden van het Hoofdbestuur zich voor

Een van de speerpunten van het Hoofdbestuur is ethiek en operationele procedures voor de radioamateurs. Het enorme succes van “Operating practice”, geschreven door Mark ON4WW ligt aan de basis van een nieuw handboek geschreven door John ON4UN en Mark ON4WW, dat handelt over alles wat we moeten weten en toepassen om een voorbeeldig en succesvol radioamateur te zijn op de banden. Op deze pagina komt u alles over dit initiatief te weten.

Het Hoofdbestuur wordt aangestuurd door de Verenigingsraad. Voor deze Verenigingsraad komen jaarlijks afgevaardigden van afdelingen bij elkaar om belangrijke voorstellen aan te nemen. Op deze pagina leest u meer informatie over de Verenigingsraad.