DX Century Club (DXCC)

 

DXCC aanvraag formulier

Maak uitsluitend gebruik van het officiële DXCC aanvraagformulier. Aanvragen op andere formulieren kunnen onmogelijk worden verwerkt door het CP. Een exemplaar vindt u op de DXCC website en kan vanzelfsprekend worden gedownload. Natuurlijk kunt u dit formulier fotokopiëren. Er wordt ten stelligste aangeraden steeds na te gaan of men wel degelijk gebruik maakt van de laatste versie van het aanvraagformulier. Eigenlijk bestaat het aanvraagformulier uit twee delen; één deel is bestemd voor algemene inlichtingen omtrent de aanvraag, het andere deel is bestemd om de op de QSLs vermelde gegevens te noteren.

​Tegenwoordig is het ook mogelijk om je aanvraag formulier digitaal in te vullen via DXCC online.

​Deel 1

Op deel 1 van het aanvraagformulier dienen rechts uw roepnaam en eventuele voormalige calls te worden ingevuld. Vervolgens vermeldt u duidelijk naam en adres. Eventueel kunt u nog uw telefoon en e-mail adres aangeven. Heeft u reeds vroeger een DXCC award aangevraagd en bent u intussen van adres veranderd, dan maakt u een aantekening op de daartoe bestemde plaats.

Hoeveel geld u de DXCC Desk verschuldigd bent, kunt u d.m.v. de gegevens uit de linker kolom berekenen. Ervaring van het CP heeft geleerd dat een creditcard de gemakkelijkste manier is om het bedrag te betalen. In dat geval hoeft u zich niet om de berekening te bekommeren; het volstaat om uw creditcard gegevens in te vullen. Wanneer u contant wilt betalen klikt u dan even op de volgende link waar de actuele prijzen staan vermeldt.

Het vak “Return My QSL Cards Via” kunt u gerust blanco laten. Dit is immers alleen van toepassing wanneer u uw QSLs naar de DXCC desk in Newington stuurt en geen gebruik maakt van de service die de VERON u via het CP biedt. Vergeet tot slot uw handtekening, roepnaam en datum op de daartoe bestemde plaats niet. Bent u lid van de ARRL, noteer dan uw membership ID & vervaldatum. Het geeft recht op korting bij de verwerking van uw aanvraag !

Opmerkingen betreffende deel 1

Hoewel het onnodig is het vak “Return My QSL Cards Via” op het aanvraagformulier in te vullen, dient u vanzelfsprekend wel te vermelden of u wenst dat uw QSL kaarten door het CP per ingeschreven (aangetekende) zending dienen te worden teruggestuurd. In voorkomend geval dient u natuurlijk voldoende extra geld (in €) bij te voegen (zie verder punt IIId) Het geld dat de ARRL verlangt voor het verwerken van de QSL kaarten is niet bestemd voor het CP; het geld gaat rechtstreeks naar de ARRL. Het nakijken van uw QSLs door het CP is volkomen gratis.

​U kunt hier de aanvraag formulieren downloaden.

Deel 2

Dit deel, ook wel de DXCC Record Sheet genoemd, bevat de gegevens die op uw QSL kaarten vermeld staan. Volg absoluut de aanwijzingen vermeld op dit formulier en let op de rangschikking van de QSLs! Sorteer de data op band en mode, zet alle banden en modes netjes bij elkaar en niet door elkaar, hou er rekening mee dat ze in de USA alle data van uw formulier overtikken in een bestand, het scheelt dus veel tijd als u alles netjes aanlevert en de ARRL niet steeds hoeft over te springen van band en mode.

Wanneer u uw data niet zoals bovenstaand vermeldt aan mij aanlevert stuur ik uw aanvraag onbehandeld retour. Heeft u meerdere qso`s van hetzelfde station vermeldt die dan op een apart blad bij elkaar. Extra aandacht wordt erop gevestigd dat in de kolom ‘Mode’ uitsluitend de afkortingen CW, Phone, RTTY of SAT mogen worden gebruikt (schrijf dus niet SSB, maar wel PHONE).​

Opmerkingen betreffende deel 2

Wanneer u tegelijkertijd een aanvraag doet voor verschillende DXCC awards of endorsements, hoeft u elke verbinding slechts één maal te vermelden. De DXCC Desk berekent zelf uw verschillende scores. Voorbeeld: PA1CW – 01 Jan 2011 – 80m – Phone – Netherlands Resulteert in: DXCC score voor DXCC Mixed, DXCC 80m én DXCC Phone Vraagt u dus vandaag het DXCC Mixed aan en wenst u later het DXCC Phone aan te vragen, dan dient u bij uw toekomstige aanvraag Nederland niet meer in uw lijst op te nemen. Voor alle veiligheid stelt het CP het ten zeerste op prijs wanneer u uw aanvraag in tweevoud toestuurt. Bij eventuele navraag van de ARRL of andere problemen beschikt het CP dan steeds over een dubbel exemplaar.