Ook gehandicapte mensen kunnen van onze radio hobby genieten

De missie

De Commissie Gehandicapte Radiozendamateurs (CGR) zorgt voor opleiding en hulp aan gehandicapte radioamateurs. De CGR stelt dat het hebben van een (visuele, auditieve en/of motorische) handicap geen belemmering is voor het uitoefenen van de radio hobby.

  • De CGR spoort belangstellende gehandicapte radioamateurs op, leidt ze op tot zendamateurs en verzorgt een onderlinge band.
  • De CGR inventariseert aanpassingen aan radiozend- en ontvangstapparatuur ten behoeve van gehandicapten.
  • De CGR verstrekt of geeft in bruikleen apparatuur aan daarvoor in aanmerking komende gehandicapte radioamateurs.
  • De CGR geeft de mogelijkheid aangepast les te geven aan gehandicapte mensen die niet de mogelijkheid hebben een normale cursus te volgen. Deze mogelijkheid wordt gegeven voor cursus N en F. De opleiding wordt doorgaans afgesloten met een aangepast examen.
  • De CGR heeft voor visueel gehandicapte aspirant-radiozendamateurs een CD beschikbaar waarop lesstof is ingesproken.
  • De afdeling Eindhoven verzorgt maandelijks het blad ELECTRON in gesproken vorm. Geïnteresseerde blinde en slechtziende VERON-leden krijgen maandelijks een set van twee cassettes toegezonden, waarin de belangrijkste delen van ons maandblad zijn ingesproken.

Contactpersoon

Joop Lankhaar (PA1JLG)
Secretaris

E-mail via onderstaand contactformulier en kies “Secretaris Commissie Gehandicapte Radiozendamateurs (CGR)” in de adressering.

Een eigen zender

PI4CGR zijn speciale roepletters die zijn toegewezen aan de VERON Commissie voor de Gehandicapte Radioamateur.

Ons contactformulier

* is een verplicht in te vullen veld

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,zip.
Maximum file size: 10mb.

 

Lees onze privacy policy.