Beschikking besluit radioamateurs Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beschikking besluit BES landen

Beschikking besluit radioamateurs BES-landen in het StaatsbladIn het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 staat een belangrijke tekst voor zendamateurs.

Het is de Beschikking van de Minister van Justitie van 4 oktober 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit radioamateurs BES, zoals gewijzigd bij het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Lees nu deze hele tekst in deze PDF, waarbij wij van VERON zijde als kanttekening moeten plaatsen dat we nog vergissingen in dit document vermoeden op het gebied van bijvoorbeeld de genoemde frequentiebanden in de tweede, derde en vierde regel van de tabel op bladzijde 11, en/of de prefix voor Saba met een twee- of drieletterig suffix.

Verslag HF-Dag 2010

PA2AM vertelt over de OH0 Expedtie

PA2AM vertelt tijdens de HF-Dag 2010 over de OH0 Expedtie

Zaterdag 18 september 2010 was het alweer de 30e keer, dat de HF-Dag werd gehouden. Omdat Jan PA1TT QRL-matig in Dubai zat, werd de dag geleid door gast-operator Ronald PA3EWP.

Onze voorzitter Remy Denker PA3AGF had de Electron van 30 jaar geleden meegenomen en vertelde, dat Kees PA0ALO, Ad PA0ADT en DIN PA0DIN de eersten waren, die de HF-dag georganiseerd hebben.

Lees meer

Electron oktober 2010

Electron oktober 2010Op de Electron voorpagina

Een fraaie foto van de antennes van Bouke Zwerver PA0ZH welke gebruikt worden voor moonbounce (ook wel EME of earth-moon-earth bounce genoemd). Karakteristiek voor dit soort EME antennes is dat beide de rotatie en de elevatie goed geregeld kunnen worden om zo de maan optimaal te kunnen volgen.

Moonbounceperikelen

Bouke Zwerver PA0ZH doet verslag van zijn ervaringen met moonbounce (EME) op 2 meter en 70 cm.

Fistmeter

De kwaliteit van seinschrift kan met deze compacte Fistmeter schakeling van Wim Kruyf PA0WV prima worden bepaald. De fist is de eigenheid van het seinhandschrift, die uitgedrukt kan worden als een percentage afwijking van het machineschrift, en formeel ‘telegraafvervorming’ heet. Zie ook deze pagina.

Positieve en negatieve spanning uit één trafowikkeling

Harry Grimbergen PA0LQ belicht voor- en nadelen van twee veelgebruikte voedingsprincipes.

Afstemknop met muisonderdelen

Afstemmen met een rotary encoder op basis van de onderdelen van een oude gesloopte pc-muis: Wim Schaap PA0WSO beschrijft hoe dat in zijn werk gaat.

foto-okt-2010En verder…

 • De Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) 2010
 • Het Vuurtorenweekend van 2010
 • Een nieuwe tentoonstelling in museum Jan Corver
 • De NAFRAS-contest in 2010
 • De Old Timers Club (OTC) bestaat 60 jaar
 • Een Jersey 2010 DX-peditie
 • PA100JAM/J te gast bij VERON afdeling Twente
 • Een Gouden Speld voor Volker van Hoorn PA0VVH

Electron september 2010

Electron september 2010Op de Electron voorpagina

Charly DL3YDJ staat vossenjagers bij met het Sportldent-systeem, het RF-ID systeem waarmee de vossenjagers de wedstrijd tijdsmetingen doen om de positie in het onderling klassement eerlijk en nauwkeurig te bepalen.

Technische notities van PA0EZ

Arie Dogterom PA0EZ heeft diverse nieuwtjes voor de zeer hoge frequenties.

Een audio noiselimiter/blanker

Hinder van stoorsignalen kan worden beperkt met deze technische oplossing in het audio bereik van Hans van den Berg PA0JBB.

Dipool ophangen op de camping

Hoe hang je op de camping een antenne van 40 meter en 80 meter op? Klaas Robers PA0KLS doet uitgebreid verslag.

Spanningsbron met spanningsdeler volgens Kelvin-Varley

Harry Zaaiman I2HZB legt uit hoe hij een nauwkeurige instelbare spanningsbron volgens het Kelvin-Varley principe heeft gemaakt.  Deze spanningsdeler is genoemd naar haar uitvinders William Thomson, 1e Baron Kelvin en Cromwell Fleetwood Varley. Meer informatie over deze bijzondere deler is op deze Engelstalige Wiki pagina te vinden.

foto-sep-2010En verder…

 • De HAM Radio beurs van 2010 in Friedrichshafen (Duitsland)
 • De regionale Helmondse Radio markt
 • De special event call PC600P komt weer in de lucht!
 • Losse (tin)flodders
 • De zelfbouwtentoonstelling tijdens de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA)
 • De Radiomarkt in Bladel
 • Een DX-peditie naar Åland (Finland)
 • De 50ste Dag voor de Radio Amateur (DvdRA)

Electron augustus 2010

Electron augustus 2010Op de Electron voorpagina

Een kijkje in het inwendige van de populaire Twentse WebSDR van Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM.

Technische notities van PA3FWM

Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM bespreekt Software-Defined Radios (SDR) die met één enkele A/D-omzetter het gehele HF-gebied kunnen verwerken.

Eenvoudige laagfrequent spectrum analyser

Gratis software plus een pc met geluidskaart volstaan al voor een eenvoudige spectrum analyser, meldt Chris v.d. Berg PA3CRX.

Hoe werkt een schakelende voeding? (1)

In deel 1 van deze serie legt Hans v.d. Berg uit hoe een schakelende voeding werkt en wat de voor- en nadelen zijn. Een schakelende voeding (Engels: switched-mode power supply SMPS) is een voeding die de aanwezige wisselspanning direct gelijkricht, waarna een elektronische schakeling deze gelijkspanning door aan- en uitschakelen – vandaar de naam – omzet in een pulserende spanning met een veel hogere frequentie dan die van het lichtnet. Die pulsspanning wordt door een hoogfrequent-transformator met ferrietkern en gelijkrichting en afvlakking (en stabilisatie) omgezet in de gewenste spanning.

Een andere microgolffrequentiebasis (2)

In deel 2 van deze serie van Volker van Hoorn PA0VVH wordt een praktische schakeling voor 23cm uitgewerkt.

foto-aug-2010En verder…

 • Uitreiking van de Gouden Spelden
 • B.I.G. (Breukelense Interesse Groep)
 • Het Midzomer Rendez-Vous van de SRS (Surplus Radio Society) op 4 september 2010
 • Het Zuidelijk RadioamateurTreffen
 • De 50ste Dag voor de Radio Amateur (DvdRA)
 • Het DNAT (Duits-Nederlandse Amateur Treffen) in 2010
 • Een mini DX-peditie naar de Morokulien
 • 3B8EME: moonbounce vanaf de Indische Oceaan