Electron mei 2010

Electron mei 2010Op de Electron voorpagina

Manardus PA1MB uit Westerhaar in zijn overzichtelijke shack met onder andere veel ATV-apparatuur.

Radioastronomie voor radioamateurs

Wim Apon PA0SLT toont aan dat met relatief eenvoudige middelen radioastronomie kan worden bedreven.

Soft start

Probleemloos inschakelen van zware transformatoren: Bouke Zwerver PA0ZH geeft raad.

Noise/gain analyzer

Meten is weten, ook volgens Wim Schaap PA0WSO. Dat geldt beslist ook voor ruismetingen. Ruis is een willekeurige variatie in een signaal. Ook een signaal dat alleen uit ruis bestaat, wordt wel met ruis aangeduid. Hoewel de variaties willekeurig zijn, kan toch gesproken worden van bepaalde vormen van ruis. Met vorm wordt de statistische verdeling van de ruis bedoeld. Zo spreekt men van Gaussische ruis als de amplitude als functie van de tijd normaal verdeeld is. Dit is vaak het geval als de ruis de superpositie is van een groot aantal onderling onafhankelijke storingsbronnen.

Ampèremeter met logaritmische schaal

Sterk veranderende stromen meet je het handigst wanneer de meteruitslag evenredig is met de logaritme van de ingangsstroom. Harry Zaaiman I2HZB heeft een praktische oplossing.

foto-mei-2010En verder…

 • Al 35 jaar Landelijke Radio Vlooienmarkt in 2010
 • Het VERON Pinksterkamp (VPK) in 2010
 • De Friese Radio Markt (FRM)
 • De inbrengstand op de radiomarkt te Beetsterzwaag
 • 6W – Senegal
 • De Stichting Radio Examens (SRE)
 • Herdenking 4 mei 2010
 • Radiomarkt ’t Harde

Downloads

Voor sommige artikelen in deze Electron editie zijn extra materialen te vinden op onze download pagina. Vergeet deze niet te bekijken en eventueel te downloaden.

Doe-Techniekdag in O.B.S. “De Octopus”

5e Doe-Techniekdag georganiseerd door PA0DFN

Op 10 april 2010 vond in Zwolle de 5e Doe-Techniekdag plaats. De locatie was de Openbare Basis School (O.B.S.) “De Octopus“. Deze dag werd georganiseerd door Dick Fijlstra (PA0DFN) en mede tot uitvoering gebracht met een team van radio amateurs. Een van de bouwprojecten die op deze dag te zien was is de low-cost KIDS RADIO van Richard (PE0RIG). Deze bouwkit is speciaal bedoeld om de jeugd kennis te laten maken met zelfbouw en de radio hobby. Van deze grootse gebeurtenis in “De Octopus” is hieronder ook een mooie video impressie te bewonderen.

Doe-Techniekdag fotoreportage

Bekijk hieronder een zeer uitgebreide fotoreportage van deze bijzondere Doe-Techniekdag in Zwolle. Klik op één van de kleine fotootjes om deze te vergroten en nogmaals klikken zal de volgende foto groot tonen.

5e Doe-Techniekdag georganiseerd door PA0DFN100_1798100_1799100_1800100_1801100_1802100_1803100_1804100_1806100_1808100_1809100_1810100_1811100_1812100_1813100_1814100_1815100_1816100_1817100_1818100_1819100_1820100_1821100_1822100_1823100_1824100_1825100_1826100_1827100_1828100_1829100_1830100_1831100_1832100_1833100_1834100_1835100_1836100_1837100_1838100_1839100_1840100_1841100_1842100_1843100_1844100_1845100_1846100_1847100_1848100_1849100_1850100_1851100_1852100_1853100_1854100_1855100_1856100_1857100_1858100_1859100_1860100_1861100_1862100_1863100_1864100_1865100_1866100_1867100_1868100_1869100_1870100_1871100_1873100_1874100_1875100_1876100_1877100_1878100_1879100_1880100_1881100_1882100_1883100_1884100_1885100_1887100_1888100_1889100_1890100_1891100_1892100_1893100_1894100_1895100_1896100_1897100_1898100_1899100_1900100_1901100_1902100_1903100_1904100_1905100_1906100_1907100_1908100_1909100_1910100_1911100_1912100_1913100_1914100_1915100_1916100_1917100_1918100_1919100_1921100_1922100_1923100_1924100_1925100_1926100_1930100_1931100_1932100_1933100_1934100_1935100_1936100_1937100_1938100_1939100_1941100_1942100_1943100_1944100_1945100_1946100_1947100_1948100_1949100_1950100_1951100_1952100_1953100_1954100_1955100_1956100_1957100_1958100_1959100_1960100_1961100_1962100_1963100_1964100_1965100_1966100_1967100_1968100_1969100_1970100_1971100_1972100_1973100_1974100_1975100_1976100_1977100_1978100_1979100_1980100_1981100_1982100_1983100_1984100_1985100_1986100_1987100_1988100_1989100_1990100_1991100_1992100_1993100_1995100_1996100_1997100_1998100_1999100_2000100_2001100_2002100_2003100_2004100_2005100_2006100_2007100_2008100_2009100_2010100_2011100_2012100_2013100_2014100_2015100_2016100_2017100_2018100_2019100_2020100_2021100_2022100_2025100_2026100_2027100_2028100_2029100_2030100_2031100_2032100_2033100_2034100_2035100_2036100_2038100_2039100_2040100_2041100_2042100_2043100_2044100_2045100_2046100_2047100_2048100_2049100_2050100_2051100_2052100_2053100_2054100_2055100_2056100_2057100_2058100_2059100_2060100_2061100_2062100_2063100_2064100_2065100_2066100_2067100_2068100_2069100_2070100_2071100_2072100_2073100_2074100_2075100_2076100_2077100_2078100_2079100_2080100_2081100_2082100_2083100_2084100_2085100_2086100_2087100_2088100_2089100_2090100_2091100_2092100_2093100_2094100_2095100_2096100_2097100_2098100_2099100_2100100_2101100_2102100_2103100_2104100_2105100_2106100_2107100_2108100_2109100_2110100_2111100_2112100_2115100_2116100_2117100_2118100_2119100_2120100_2121100_2122100_2123100_2124100_2125100_2126100_2127100_2128100_2129100_2130100_2131100_2132100_2133100_2134100_2135100_2136Doe-Techniekdag fotoreportage.

Over openbare basisschool De Octopus

Op 21 augustus 1989 opende openbare basisschool De Octopus haar deuren. De naam, bedacht door oud leerling Rutger Aartsen, is onder andere gekozen vanwege de oorspronkelijke acht lokalen (ruimtelijk), het vele werk dat verzet kan worden met acht armen (symbolisch) en de relatie met de dierennamen in de wijk.

De Octopus is een openbare basisschool. Alle kinderen, ongeacht verschil in cultuur, geloof en huidskleur zijn bij ons welkom. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. In een sfeer van geborgenheid en veiligheid voelt ieder kind zich thuis. Daardoor kan het zich beter ontwikkelen. Niet ieder kind ontwikkelt zich op gelijke wijze. Verschillen tussen kinderen zijn natuurlijk. Om hieraan tegemoet te komen wordt het onderwijs zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Ruimte om te ontplooien is echter ook gebonden aan bepaalde grenzen. Dit vraagt om duidelijke regels, zodat kinderen en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Door kinderen te laten samenwerken ervaren ze dat iedereen waardevolle eigenschappen heeft. Door contacten met scholen in het buitenland hopen we dat deze waardering grensoverschrijdend is. De maatschappij verandert snel. Het is belangrijk dat het onderwijs blijft aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen leren niet alleen van hun omgeving, maar dragen hier ook zorg voor. De school moet toekomstgericht zijn om kinderen goed voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Waardevolle lessen uit het verleden mogen we daarbij niet vergeten. Communicatie met elkaar staat in ons onderwijs centraal!

Electron april 2010

Electron april 2010Op de Electron voorpagina

Een blik in het inwendige van de door PA0ZH omgebouwde eindtrap. Een foto zegt meer dan honderd woorden.

Om-/verbouw FL2500 en TL911

Bouke Zwerver PA0ZH geeft op goedkope wijze een tweede leven aan bekende fabriekseindtrappen.

Digital Voice in de Lage Landen

Alles wat je altijd al wilde weten over D-STAR wordt verteld in deze bijdrage van Andries Boone PA0ABY en John Piek PA0ETE. D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) is een open standaard voor het overdragen van digitale informatie (data en spraak) via smalbandige radioverbindingen. Deze standaard wordt door radiozendamateurs toegepast en is in 2001 ontwikkeld. De standaard is gebaseerd op langdurig onderzoek van de Japanse regering en de Japanse vereniging van radiozendamateurs (JARL).

Soldeerbout

Bert van Osch PA1MOU geeft een simpele doch handige tip op soldeergebied.

CCFL-inverter

Een eerdere publicatie in ons VERON magazine Electron leidde tot een succesvolle reparatie van een oscilloscoop. Marcel Bernards PH0MB doet verslag.

foto-apr-2010En verder…

 • De 71ste vergadering van de VERON VerenigingsRaad (VR)
 • De DARES-deelname aan de EU Floodex 2009 oefening
 • De Radiovlooienmarkt in Tytsjerk
 • Het 25-jarig jubileum van de MARAC (Mobile Amateur Radio Awards Club)
 • De BQC/SRS-zelfbouwdag
 • Het special event station PC600P
 • De herdenking van 4 mei 2010
 • De microgolfbijeenkomst ‘Heelweg 2010’ (2)

Electron maart 2010

Electron maart 2010Op de Electron voorpagina

Een beeld van de meetfaciliteiten bij ‘Heelweg 2010’. Heelweg is een mooie gelegenheid om je zelf gebouwde apparatuur te laten testen, want meetapparatuur voor hogere frequenties is voor veel zendamateurs niet weggelegd. Waar een Spectrum Analyzer voor de 23cm band nog redelijk betaalbaar is, verdubbeld de prijs al wanneer je wilt meten op de 13cm band. Voor nog hogere frequenties zoals de 6cm en 3cm band gelden nog hogere prijzen. De bijeenkomst is een must voor de EME’er die actief is op hogere frequenties, de SHF-DX’er en ATV-liefhebber. Meer informatie is te vinden op de website http://www.pamicrowaves.nl.

Lees meer

Electron februari 2010

Electron februari 2010Op de Electron voorpagina

De eerste resultaten van LOFAR: ruwe en opgeschoonde data van Cygnus A. LOFAR is een uniek ICT-project dat is ontstaan uit de ambitie van Nederlandse sterrenkundigen om het prille begin van ons Heelal waar te nemen. Daarvoor is een radiotelescoop nodig die honderd maal gevoeliger is dan de huidige telescopen. LOFAR iz zo’n radiotelescoop, met een netwerk van duizenden sensoren. Die kleine antennes zijn verdeeld over een gebied met een diameter van 100 kilometer in Nederland en gekoppeld aan een supercomputer via een uitgestrekt glasvezelnetwerk.

Technische notities van PA3EET

Mark Bentum PA3EET en André Gunst geven een blik in de keuken van de nieuwe radiotelescoop ‘Low Frequency Array’.

Digitale uitlezing van elevatie

Hoe gebruik je een digitale waterpas voor digitale uitlezing van elevatie? Bouke Zwerver PA0ZH legt het stap voor stap uit.

RF power modules repareren: oppassen geblazen!

Reparatie van power modules is mogelijk maar het gevaar van Berylliumoxide mag niet worden onderschat. Bas Nooijen PH0BAS doet verslag.

Verbetering aan een staandegolfmeter

Welke resultaten zijn haalbaar als de lineariteit van een diodedetector wordt verbeterd? Harry Zaaiman I2HZB zocht het uit.

foto-feb-2010En verder…

 • DX-peditie Ceva-I-Ra (Conway Reef)
 • Landelijke Radio Vlooienmarkt
 • Noordelijk AmateurTreffen
 • AmateurOverleg op 7 oktober 2009 te Amersfoort
 • PB37SEAL/p en PD37SEAL/p
 • 10 jaar cursus
 • Award ‘100 jaar Scouting in Nederland’
 • 80m QRP CW-zendertje