Wijziging radiolocatie in de 70 cm-band

Wijziging betreffende radiolocatie in de 70 cm-band

Wijziging betreffende radiolocatie in de 70 cm-bandAgentschap Telecom is voornemens om het onbemand frequentiegebruik (o.a. voor radiolocatie) lager in de, voor radiozendamateurs beschikbare, 430 – 440 MHz band onder te brengen. Sinds oktober 2008 heeft het agentschap in dit banddeel geen vergunningen meer uitgegeven voor onbemand frequentiegebruik. Voor radiozendamateurs betekent dit dat de digitale spraakrepeaters en packet stations elders in de band worden ondergebracht.

De bestemmingen van frequentiebanden worden wereldwijd vastgelegd in het Radio Reglement van de International Telecommunications Union. Voor de frequentieband 438 – 440 MHz kent het Radio Reglement twee diensten met primaire status, namelijk de Amateur- en Radiolocatiedienst. Beide diensten hebben in onze Regio internationaal gelijkwaardige rechten. Gebruikers van deze diensten dienen het gebruik in andere landen te respecteren.

Zie de Agentschap Telecom pagina over deze wijziging.

(Onterechte) boete voor niet hands-free mobiel werken

Is een boete voor mobiel werken terecht?

Onlangs werd Mario (PD2ARO) aangehouden door de politie. Ze zagen hem een auto besturen met een microfoon in de hand. Het was de microfoon van zijn 2 meter Yaesu 7800 set. Nadat ze hem staande hadden gehouden vroegen ze wat hij precies aan het doen was. Na uitleg schreef de politie direct een bekeuring uit. Een boete van 150 Euro, gelijk aan de boete voor het niet “hands free” telefoneren.

Mario schrijft:

Uiteraard heb ik niet stil gezeten en wat onderzoek gedaan. Ook bij het Agentschap Telecom wisten ze niet of het nu wel of niet is toegestaan. Maar na lang op Internet te hebben gezocht en mede door andere amateurs die ook achter het antwoord aan zijn gegaan wist ik al bijna zeker dat het wel is toegestaan een handmicrofoon in de auto te gebruiken. (Bij dezen nog mijn dank hiervoor aan alle hulpvaardige OM’s.)

Op 15 juli 2009 kreeg ik het verlossende woord van de politie uit Panningen. “Inderdaad, meneer. U hebt gelijk. Het betreft hier inderdaad een uitzondering op de wet. U kunt uw proces verbaal verscheuren.”

Lees het volledige relaas van Mario (PD2ARO) met de goede afloop en bruikbare tips voor mobiele amateurs.

DARES neemt deel aan ‘Oefening FLOODEX’

‘Oefening FLOODEX’ wordt grootse DARES uitdaging

daresVan 21 t/m 25 september 2009 wordt DARES in het kader van een grootschalige rampenoefening gealarmeerd en daadwerkelijk ingezet. Het oefenscenario gaat uit van een overstroming, waarbij delen van landen rondom de Noordzee door extreme weersomstandigheden onder water zullen lopen. Hierbij worden het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, België en Nederland getroffen, waarbij vooral in Noord-Holland de gevolgen groot zijn. De diverse hulpverleningsdiensten worden gecoördineerd ingezet, evacuaties worden in gang gezet en pompen worden over nog niet ondergelopen weggetjes naar hun locatie vervoerd en geactiveerd.

Een dergelijke ramp gaat de reddingscapaciteit van Nederland ver te boven, waardoor de landelijke autoriteiten een beroep zullen doen op hulp vanuithet buitenland. Via het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum) zullen alle hulpverlenende instanties, waaronder politie, brandweer, GGD/GHOR, het Rode Kruis en defensie, om assistentie gevraagd worden. Ook zal het LOCC een beroep doen op de aangemelde capaciteit van DARES voor het leggen van de meest essentiële radioverbindingen en voor relatief eenvoudig dataverkeer.

Bij deze oefening zal DARES in eerste instantie haar DLCC (landelijk coördinatie centrum), het DRCC (regionaal coördinatie centrum) van DARES Noord-Holland Noord en diverse voice- en datateams inzetten. Net zoals de Veiligheidregio om bijstand vraagt, zal ook DARES Noord-Holland Noord door deelnemers uit andere DARES-regio’s worden bijgestaan. De alarmering zal via de LMAZ (Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg) en het P-2000 pagingsysteem plaatsvinden. Vervolgens beoordeelt het DARES landelijk bestuur de situatie en gaat over tot opschaling. In totaal zullen er, afgezien van de vele Lotusslachtoffers, zo’n 500 mensen bij deze oefeningbetrokken zijn.

Voor meer info zie de DARES Nieuwspagina.

Een historische vergadering tussen VERON en VRZA

Deze historische vergadering krijgt een vervolg in oktober

Op 14 mei jongstleden heeft een historische vergadering plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur van de VERON en het bestuur van de VRZA.

Nadat de VRZA zich in 1951 had afgesplitst van de VERON hebben beide verenigingen weinig contact met elkaar gehad. De laatste jaren werd de roep om meer samenwerking steeds duidelijker.

De verenigingsraad (VR) van de VERON en de algemene ledenvergadering van de VRZA hebben de laatste jaren uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat er meer moet worden samengewerkt.

Uiteindelijk hebben beide besturen elkaar dus op 14 mei getroffen. In een ontspannen sfeer is met elkaar kennis gemaakt en zijn beide organisaties voorgesteld.

Het werd duidelijk dat er al op veel fronten wordt samengewerkt. Daarna is door beide besturen de bereidheid aangegeven om intensiever met elkaar samen te gaan werken. De commissies en werkgroepen zullen dit nu verder uitwerken.

Afgesproken is dat het dagelijks bestuur van de VERON en de VRZA elkaar weer in oktober zullen ontmoeten.

Namens de VERON Namens de VRZA
Remy F.G. Denker (PA3AGF) Wim Visch (PG9W)
Algemeen Voorzitter Voorzitter
Historische vergadering tussen VERON en VRZA Historische vergadering tussen VERON en VRZA

EmComm Startpagina

Emergency Communication startpagina

Emergency Communication startpaginaSinds 24 mei 2009 is de Emergency Communication Startpagina online. Hierop staan veel hyperlinks naar websites over ‘emergency communication’, DARES, gerelateerde buitenlandse organisaties, alles wat de overheid doet aan crisiscommunicatie en aanverwante onderwerpen.

Voor meer info zie de Emergency Communication Startpagina.

Over de emcomm pagina

EmComm staat voor ‘Emergency Communications’: door de overheid gelicenseerde radio zendamateurs, die in geval van grootschalige calamiteiten of rampen hun apparatuur en vaardigheden als operator ter beschikking stellen.

Over de beheerder

Redactie en beheer door Michel Versteeg (PD0MAC), voormalig PR Officer voor DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) en plaatsvervangend regiocoördinator voor DARES regio Gelderland-Zuid.