Euromunten met een knipoog naar Hamradio

Morse code op euromunten

Op 9 april 2009 was de uitgifte van de 10 Euro munt van Duitsland WK Atletiek 2009. Normaal worden de Duitse 10 Euro munten op één plek geslagen, echter deze munt is in alle 5 Duitse slagplaatsen geslagen. Door middel van een min of meer geheime code welke in de rand van de munt staat kan men zien waar de munt geslagen is. Dit hebben ze door middel van de Morse code gedaan. Voor U en ons is dus de code gemakkelijk te ontcijferen!!

Morse code op euromunten

A = Berlijn = .-
D = München = -..
F = Stuttgart = ..-.
G = Karlsruhe = –.
J = Hamburg = .—

Agentschap Telecom op DigiD

Agentschap Telecom schakelt over op DigiD

Binnenkort kunt u bij Agentschap Telecom inloggen met uw DigiD inlogcode.

Agentschap Telecom schakelt over op DigiDVoortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. Zo ook bij het Agentschap Telecom (AT), wat het aanspreekpunt is voor radioamateurs in zake licenties.

Bent u radiozendamateur én heeft u een burgerservicenummer? Dan kunt u binnenkort alleen nog inloggen met DigiD. Heeft u geen burgerservicenummer, dan kunt u zich registreren door middel van de inloggegevens die door Agentschap Telecom worden verstrekt. Heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u deze aanvragen via het aanvraagformulier.

Voor meer info zie de Agentschap Telecom website.

Maritiem Centrum Ameland

Ger (PA0AER) en vrienden zijn bezig de laatste hand te leggen aan het maritiem centrum op Ameland

Maritiem Centrum Ameland In dit centrum is een radiohut ingericht zoals dat in de jaren 70/80 aan boord van schepen werd aangetroffen. Het is een dynamische verzameling zend-ontvangapparatuur dat binnen de amateurbanden bedrijfsklaar is ingericht.

Vergunninghouders zijn van harte welkom om verbindingen met de apparatuur te maken. De expositie heeft twee uitgangspunten, het tonen van de historie van radio binnen de scheepvaart en het propageren van het radio-amateurisme.

Ook aan de jeugd wordt flink aandacht besteed, onder andere door een viertal morse-oefenplaatsen.

Voor meer info zie www.radio-amateur.nl en www.pa0aer.nl

Zonnevlek

Zonneactiviteit Minimum?

Zitten we in een zonneactiviteit minimum?

Zonneactiviteit Minimum?Hoe laag kan het gaan? De zon is terug in het diepste zonneactiviteit minimum in bijna een eeuw.

Zie het complete (Engelstalige) verhaal op de NASA website.

April 1, 2009: The sunspot cycle is behaving a little like the stock market. Just when you think it has hit bottom, it goes even lower.

2008 was a bear. There were no sunspots observed on 266 of the year’s 366 days (73%). To find a year with more blank suns, you have to go all the way back to 1913, which had 311 spotless days: plot. Prompted by these numbers, some observers suggested that the solar cycle had hit bottom in 2008.

Maybe not. Sunspot counts for 2009 have dropped even lower. As of March 31st, there were no sunspots on 78 of the year’s 90 days (87%).

It adds up to one inescapable conclusion: “We’re experiencing a very deep solar minimum,” says solar physicist Dean Pesnell of the Goddard Space Flight Center.

“This is the quietest sun we’ve seen in almost a century,” agrees sunspot expert David Hathaway of the Marshall Space Flight Center.

Schotelantenne Dwingeloo

Beloning voor vrijwilligers Radiotelescoop Dwingelo

Unieke beloning voor vrijwilligers Dwingeloo Radiotelescoop uit Vederfonds

Unieke beloning voor vrijwilligers Dwingeloo Radiotelescoop uit VederfondsDe Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder (ook bekend als het Vederfonds) beloont 18 vrijwilligers van CAMRAS voor hun enthousiaste inzet.

Meer hier over in de brief van het Vederfonds.

Op woensdag 1 april aanstaande krijgen achttien vrijwilligers van de stichting CAMRAS een prestigieuze beloning van het zogenoemde Veder Fonds, de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder. De vrijwilligers van CAMRAS hebben in hun vrije tijd de Dwingeloo radiotelescoop van ASTRON weer operationeel gemaakt. Het Veder Fonds reikt deze beloning uit voor de zeer enthousiaste wijze waarop zij dit hebben gedaan. De telescoop kan nu door amateurs en onderwijs gebruikt worden. De uitreiking op 1 april wordt geopend door Prof. Michael Garrett, algemeen directeur van ASTRON. Hierna houdt Prof. Ir. Klaas H.J. Robers, lid van het bestuur van de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder, bij de uitreiking een korte toespraak.