Wereld Amateur Radio Dag 2014

De IARU verjaardag wordt gevierd op Wereld Amateur Radio Dag 2014

iaruDe International Amateur Radio Union (IARU) heeft ervoor gekozen om de Wereld Amateur Radio Dag 2014 op 18 april van dit jaar het thema te geven: ‘Amateur Radio – uw toegangspoort tot draadloze communicatie’. Op deze datum wordt de oprichting van de IARU in 1925 in Parijs herdacht.

Omstreeks 1920 werd algemeen aangenomen dat hoe lager de frequentie (en dus hoe langer de golflengte) hoe beter voor grote afstanden. Heel lange antennes en erg hoge zendvermogens waren toen regel. Zendamateurs ontdekten als eersten via experimenten dat de kortere golven geen onbruikbaar gebied vormden maar prachtige kansen boden voor wereldwijde communicatie. Tot die pioniers behoorde de toen 18-jarige Nederlander Henk Jesse die als een van de allereerste zendamateurs met zijn zelfgebouwde apparatuur in december 1923 met Amerika wist te communiceren op de toen erg korte golflengte van 113 meter.

Korte tijd later ontstond een hevige strijd tussen gegadigden om dat de door zendamateurs ontgonnen deel van de ether, waardoor de amateurs opzij gedrukt dreigden te worden.

Dat was de reden waarom radiopioniers in 1925 in Parijs bij elkaar kwamen om gezamenlijk een front te vormen teneinde hun zendfrequenties te kunnen behouden. Zo ontstond de IARU. En die had succes. Twee jaar later stelde de Internationale Radiotelegrafie Conferentie namelijk een aantal delen van het radiospectrum voor amateurexperimenten beschikbaar, namelijk op de golflengten 160, 80, 40, 20 en 10 meter. Deze stukken zijn sedertdien nog steeds internationaal voor zendamateurs gereserveerd en het zendamateurisme is toen ook erkend als officiële radiodienst.

Intussen is de amateurwereld sterk gegroeid van minder dan 30.000 zendgemachtigden in 1927 naar 3 miljoen zendamateurs nu. En van de 25 landen die in 1925 de IARU opgericht hebben is de IARU gegroeid naar de huidige 150 nationale leden-verenigingen.

Het primaire doel van de World Amateur Radio Day is elk jaar aandacht vestigen op het zendamateurisme en op het nut wat landen en gemeenschappen van deze officiële dienst genieten.

Elk jaar mikt het IARU-bestuur daarom op een thema wat de rol en het doel van het radioamateurisme onderstreept en tegelijk een verdienstelijke activiteit vertegenwoordigt met een positief beeld voor de IARU en het zendamateurisme in het algemeen.

Dit is een jaarlijkse kans voor zendamateurs in de hele wereld om hun deskundigheid met digitale en draadloze verbindingen te tonen aan degenen die belang hebben bij ‘draadloze communicatie‘ maar dat nooit in verband hebben gebracht met amateurradio.

Hoe deze dag onder de aandacht wordt gebracht is een taak van iedere nationale amateurvereniging of -regio. Daarvoor bestaan veel verschillende manieren qua omvang, complexiteit en succes.

Het IARU-bestuur beseft dat wanneer de datum op een doordeweekse dag valt, dat problemen kan opleveren voor publicitaire acties, waardoor het rendement minder is. Daarom kunnen ook operationele activiteiten gepland worden in het weekend ná 18 april. Dus dit jaar rond Pasen op 19 en 20 april.