UNESCO wereld radio dag op zaterdag 13 februari 2021

UNESCO wereld radio dag op zaterdag 13 februari 2021In 2011 is door de lidstaten van UNESCO 13 februari uitgeroepen tot World Radio Day. Dus dit jaar staat de Wereld Radio Dag voor de tiende keer op de agenda. Radio is een van de meest krachtige communicatie methode en bereikt een zo breed mogelijk publiek.

UNESCO WRD 2021

Ter gelegenheid van World Radio Day 2021 (WRD 2021) roept UNESCO radiostations op om het 10-jarig jubileum van dit evenement en het meer dan 110 jaar bestaan ​​van radio te vieren.

UNESCO drie hoofdthema’s

Deze editie van de World Radio Day is onderverdeeld in drie thema’s

  • Evolutie
    De wereld verandert, de radio verandert. Dit sub thema verwijst naar de veerkracht van de radio en ook zijn duurzaamheid.
  • Innovatie
    De wereld verandert, radio past zich aan en innoveert. Ook radio moest zich aanpassen aan nieuwe technologieën om het medium van mobiliteit te blijven, overal en voor iedereen toegankelijk.
  • Verbinding
    De wereld verandert, radio verbindt. Dit sub-thema belicht de diensten van de radio aan onze samenleving zoals; natuurrampen, sociaaleconomische crises, epidemieën, enz. Hier vervult amateurradio een belangrijke rol. Ook radioamateurs vervullen hier een belangrijke rol. Radiozendamateurs zijn met velen en flexibel in het opzetten van noodnetten met relatief eenvoudige middelen die tevens over de hele wereld toegankelijk zijn.

Vrijheid van meningsuiting

Radio is een belangrijk onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Daarom is in Artikel 25 van de ITU (International Telecommunication Union) een heel hoofdstuk gewijd aan Amateur Service, zoals amateur radio daar wordt genoemd. Artikel 10 van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt hierover:

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om meningen te koesteren en informatie en ideeën te ontvangen en door te geven zonder inmenging van de overheid en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet om vergunningen te eisen van omroep-, televisie- of bioscoopondernemingen.

Doe mee en activeer je station

Doe ook mee en laat je stem horen. Of dit nu is tijdens de PACC, om tevens een puntje voor de afdeling te verdienen, een ander evenement of individueel.

Meer weten?

Kijk op de website van UNESCO, World Radio Day.