Berichten

23 cm band en satellietnavigatie: IARU update

IARU-R1-logoIn de periode 20-29 oktober 2021 heeft de IARU zich verder beziggehouden met de voorbereidende werkzaamheden voor WRC-23 agendapunt 9.1b in ITU-R Working Party 4C (WP4C). Dit betreft onderzoek naar de co-existentie van radioamateurs in de 23 cm band en satellietnavigatie.

Verschillende configuraties simuleren

De werkgroep bestudeert simulaties verstrekt door twee overheden. Die maken een schatting van het interferentiegebied dat rond een 23cm-zender voor amateurs zou kunnen bestaan. Er wordt een aantal configuraties van amateurstations bestudeerd. Die worden aangeduid als “Home Station 1”, “Home Station 2” en “Permanent Station” (b.v. Repeater Station) op basis van door de IARU ontwikkelde en bijgedragen kenmerken.

Lees meer

Kort radioamateurnieuws – week 20, 2021

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. Gezamenlijk gebruik 23cm-band door radioamateurs en satellietnavigatiediensten,
  2. Video nieuwe versie OpenWebRX,
  3. LightCube: CubeSat met xenon-flitslicht

Lees meer

IARU

23cm-band in de spotlights bij toezichthouders

Barry Lewis (G4SJH), voorzitter van de werkgroep spectrumzaken van IARU-Regio 1, brengt verslag uit van de vergadering van ITU-R-werkgroep 4C (WP4C). Deze werkgroep kwam in de periode van 15 tot 19 februari bij elkaar. Men besprak toen het gemeenschappelijke gebruik van de 23cm-band door de amateurdienst en de satellietnavigatiedienst. De IARU was ook een van de deelnemers.

Lees in dit artikel een uittreksel van het verslag van Barry.

Lees meer

IARU

Voorlopige standpunten IARU voor WRC23

De IARU heeft de voorlopige standpunten over agendapunten voor de WRC23 gepubliceerd. De eerstvolgende World Radio Conference is al in 2023. Daarvoor is nog veel werk te doen. De voorlopige standpunten van de IARU gaan natuurlijk over het radiospectrum voor radioamateurs. Radiospectrum is schaars en erg gewild. De IARU wil dan ook op de WRC23 voorkomen dat er spectrum ingeleverd moet worden. Het gaat met name om 50 MHz, 1.2 GHz, 3.3 GHz en 10 GHz. Daarnaast is er ook een meer algemene resolutie die alle frequenties tussen 13 KHz en 15 GHz betreft. Dat gaat namelijk over sensors voor ruimteweer.

Lees meer

eerste slachtoffer gevallen

Eerste slachtoffer gevallen: 9 cm verdwijnt in VS

eerste slachtoffer gevallenIn de strijd om 5G-spectrum is het eerste slachtoffer gevallen: de 9-cm-amateurband verdwijnt in de Verenigde Staten. Dat meldt de AMSAT-UK op haar website. De Federal Communications Commission (FCC) heeft dit meegedeeld op een openbare bijeenkomst op 30 september 2020. In de zoektocht naar meer spectrum voor 5G is het oog gevallen op de 3.3-3.55 Ghz-band. De FCC gaat daar alle licenties van niet-overheidsgebruikers intrekken. Sommige gebruikers zoals weerradar krijgen een nieuwe allocatie in de 2.9-3.0 GHz-band. Maar zendamateurs kunnen volgens de FCC uitwijken naar 2 en 5 GHz.

Lees meer