Berichten

Logo wwmm-contest

Russische wereldwijde MultiMode contest

BPSK63, CW, RTTY en SSB in de Russische WW MultiMode Contest

BPSK63, CW, RTTY en SSB in de Russische WW MultiMode ContestDe Russische Digitale Radio Club (RDRC) nodigt iedereen uit om van 30 april tot en met 1 mei in de digitale modes BPSK63, CW, RTTY en SSB mee te doen aan de Russische wereldwijde MultiMode contest (RUS-WW-MM) De activiteiten vinden plaats op de 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m en 10 m banden.

De RUS-WW-MM contest regels zijn (in het Engels) na te lezen op deze webpagina.

Er is een aparte categorie voor Russische en voor buitenlandse deelnemers.
We hebben vele prijzen en er zijn certificaten voor alle deelnemers.

We wensen jullie veel succes en veel plezier tijdens het deelnemen aan onze contest!

73! de RDRC

cw-bpsk63-rtty45

Russische wereldwijde PSK contest

BPSK31, BPSK63 en BPSK125 in de Russische WW PSK contest

BPSK31, BPSK63 en BPSK125 in de Russische WW PSK contestDe Russische Digitale Radio Club (RDRC) nodigt iedereen uit om op 20 en 21 februari in de digitale modes BPSK31, BPSK63 en BPSK125 mee te doen aan de 14e Russische wereldwijde PSK contest. Het doel van deze contest is om zo veel mogelijk contacten tussen radio amateurs van over de hele wereld en radio amateurs in Rusland tot stand te brengen.

De contest start om 12.00 UTC op zaterdag 20 februari en loopt tot 11:59 UTC op zondag 21 februari. Herhaalde contacten zijn toegestaan op verschillende banden en in verschillende modes, mits niet sneller dan na drie minuten van het vorige contact. Uitgangsvermogen niet hoger dan 10 watt op 160 meter en 100 watt op de andere banden. Contesters mogen de banden niet vaker dan 10 keer per uur wisselen. Slechts één uitgezonden signaal per tijdstip is toegestaan. We contesten op de 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m en 10 m banden.

De contest regels zijn (in het Engels) na te lezen op deze webpagina.

We hebben vele prijzen en er zijn certificaten voor alle deelnemers.

We wensen jullie veel succes en veel plezier tijdens het deelnemen aan onze contest!

73! de RDRC

bpsk31-63-125

OT5A actief tijdens CQ WW DX contest

Doe mee met OT5A tijdens de CQ WW DX contest

Doe mee met OT5A tijdens de CQ WW DX contestOp  26 en 27 maart 2016 nemen de Lierse Radioamateurs (OT5A) deel aan de CQ WW DX contest SSB 2016 in multi-multi categorie vanop het clubstation op het Fort van Lier. Er staan bij het fort maar liefst 14 masten. Een groot terrein waar zendamateurs welkom zijn, aan de rand van Antwerpen.

Lees meer

De Balkan-regio

Derde Balkan HF contest op 14 februari 2016

De Balkan-regioOrganisator Balkan Contest 2016:

De Roemeense Federatie voor Amateurradio (Federatio Romana de Radioamatorism; FRR) organiseert deze derde Balkan HF contest.

Deelnemers:

Alleen radiozendamateurs uit Balkanlanden die lid zijn van de IARU. Dat zijn de landen waar de roepletters beginnen met: 4O, 5B, 9A, C4, E7, ER, H2, J4, LZ, P3, S5, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, YM, YO, YP, YQ, YR, YT, YU, Z3, ZA, ZC4.

Doel:

Verbindingen maken met zoveel mogelijk zendamateurs uit Balkanlanden (inclusief eigen land) met zoveel mogelijk verschillende prefixes.

Wanneer:

De tweede zondag van februari van 12:00UTC tot en met 18:00UTC. In 2016 is dat 14 februari.

Waar:

De 80-meterband en de 40-meterband. Toegestane modes zijn CW, SSB en mixed. Na een bandwissel moet er minstens 10 minuten op gewerkt worden.

Categorieën:

  • A Tot maximaal 1000 Watt of zoveel de lokale licentie toelaat.
  • B Tot maximaal 10 Watt (QRP). De deelnemers voegen ‘/QRP’ aan hun roepletters toe (bv. LZ1US/QRP)

Uitwisselen:

  • CW RST-rapport plus serienummer (bv. 589023).
  • SSB RS-rapport plus serienummer (bv. 57006). Als er wordt gewisseld van band of mode het serienummer toch gewoon doortellen.

Multipliers:

Los voor iedere band het aantal Balkan-prefixes dat gewerkt is. Bij deze contest wordt alleen gekeken naar de eerste drie tekens. LZ6, LZ7, SV3, SV4, Z31, Z32, TA1, TA2 etc. zijn verschillende multipliers, maar LZ07KM telt als LZ0, YO2014A telt als YO2, ER650MD telt als ER6. Meedoen vanuit een gebied met een prefix die verschilt van het origineel wordt als volgt gezien: SV0XCA/5 telt mee als SV5

Toegestane verbindingen:

Per station per band wordt één(1) QSO geteld, ongeacht de mode waarin het QSO gemaakt is.

QSO-punten:

  • Een (1) punt voor een verbinding met een station van de eerste categorie (tot 1000 Watt).
  • Twee (2) punten voor een verbinding met een station van de tweede categorie (tot 10 Watt).
  • Dupes zijn nul (0) punten waard voor BEIDE verbindingen!
  • QSO’s met in het log een verschil van meer dan 5 minuten zijn ook niets waard!

Eindscore:

De eindscore voor beide categorieën is de som van het aantal QSO’s op de 80-meterband, vermenigvuldigd met de multiplier voor deze band , en het aantal QSO’s op de 40-meterband, vermenigvuldigd met de multiplier voor deze band. (bv. als Z32TY 20 QSO’s heeft gemaakt op 80 meter, waarvan 3 QRP-stations en 15 verschillende prefixes en 25 QSO’s op 40 meter waarvan 5 QRP-stations en 18 verschillende prefixes, de eindscore is: (17+6)x15 + (20+10)x18 = 345+540 = 885 punten

Classificaties

Verschillend voor categorie A en B.

Geen verschil tussen CW, SSB of gemengd.

De logs:

Alle tijden moeten worden genoteerd in UTC(GMT).

Logs moeten worden gecontroleerd op dupes, juiste aantal punter per QSO en multipliers.

De logs moeten in cabrillo-format per email verzonden worden. Zet ‘BALKAN CONTEST’ en eigen roepletters in het onderwerp.

Opsturen aan logs@hamradio.ro

Deadline:

Alle inzendingen moeten binnen een week na de contest binnen zijn. Dit jaar dus voor 23:59 UTC(GMT), 21 februari 2016.

 

Gronden voor diskwalificatie:

Overtreden van de wetten en regels voor radiozendamateurs, de contestregels, onsportief gedrag,  gebruik van andere middelen dan zendapparatuur voor radiozendamateurs (telefoon, internet etc.). De beslissing van de organiserende vereniging is bindend.

Awards:

Plaketten voor de eerste tien radiozendamateurs in categorie A (tot 1000 Watt) en voor de eerste drie in categorie B (tot 10 Watt). De winnaars mogen zich ‘Balkan HF Champion’ noemen.

disclaimer: Deze tekst is vertaald uit het Engels door de webredactie van de VERON. De VERON kan echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid van deze vertaling.
Cert_28MHz_SWL_demo

Mededeling voor de deelnemers aan de 28MHz SWL Contest

Belangrijke mededeling voor de deelnemers aan de 28MHz SWL Contest.

In de periode tussen 5 december en 19 december 2015 Mededeling voor de deelnemers aan de 28MHz SWL Contestwas het niet mogelijk om contestlogs voor de SWL contest in te zenden via het email-adres “nl290(at)veron.nl”. De oorzaak is intussen gevonden en het probleem is opgelost. Daarom het verzoek aan alle deelnemers aan bovenstaande contest om het contestlog vanaf nu (opnieuw) in te zenden.

Naschrift van de VERON PostMaster

De bovengenoemde e-mail problemen werden veroorzaakt door dat het hccnet.nl domein getroffen is door een spammer. Gevolg van dit alles was dat het gehele hccnet.nl domein op de zwarte lijst terecht is gekomen. Alle e-mail van en naar hccnet.nl e-mail adressen werd door andere mailservers geblokkeerd om het spammen een halt toe te roepen. De nl290(at)veron.nl alias stuurde (verleden tijd!) alle binnenkomende mail door naar een adres op het hccnet.nl domein, dus had last van deze brede blokkade.

Stuurt uw @veron.nl alias ook al uw mail door naar een @hccnet.nl adres? Valt het u ook op dat er de laatste tijd ineens minder mail binnen komt? Geef dan snel via het e-mail alias formulier een ander mailadres op om aan uw @veron.nl alias te koppelen!